Văn bản
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 801/BC-SNV
Ngày ban hành: 03/05/2018
Người ký: Trần Ngọc Hòa
Ngày hiệu lực: 03/05/2018
Sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ, giai đoạn 2012 - 2017 của tỉnh Quảng Nam
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: bc_so_ket_5_nam_luat_luu_tru.doc Dung lượng: 248.5 Kb [ Tải về 85 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ,
giai đoạn 2012 - 2017 của tỉnh Quảng Nam


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ