Văn bản
Loại văn bản: Giấy mời
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2119/GM-SNV
Ngày ban hành: 26/12/2017
Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Ngày hiệu lực: 26/12/2017
Giấy mời Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành nội vụ năm 2018
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: GM_Hoinghi.pdf Dung lượng: 34.36 Kb [ Tải về 170 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Giấy mời Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành nội vụ năm 2018


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ