Văn bản
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1114/BC-SNV
Ngày ban hành: 28/06/2017
Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Ngày hiệu lực: 28/06/2017
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ PCI, CHỈ SỐ PAPI, CHỈ SỐ ICT INDEX VÀ CÔNG BỐ CHÍ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016 TỈNH QUẢNG NAM
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Báo cáo số 1114/BC-SNV ngày 28/6/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về kết quả Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả và quản trị hành chính công cấp tỉnh, Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin -truyền thông tỉnh Quảng Nam năm 2016


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 3120 lượt ]Quay lại
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ