Văn bản
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 26/CT-TTg
Ngày ban hành: 05/09/2016
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày hiệu lực: 05/09/2016
Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: 26_CT-TTg.pdf Dung lượng: 210 Kb [ Tải về 42 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 2571 lượt ]Quay lại
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ