Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1445 /SNV-CCVC
Ngày ban hành: 07/10/2016
Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Ngày hiệu lực: 07/10/2016
Công văn số 1445 /SNV-CCVC ngày 07/10/2016 của Sở Nội vụ về góp ý dự thảo báo cáo tổng kết và dự thảo NQ về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, VC giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: DU_THAO_VAN_BAN.rar Dung lượng: 36.14 Kb [ Tải về 179 lượt ]

Nội dung trích yếu :
V/v góp ý dự thảo báo cáo tổng kết và dự thảo NQ về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, VC giai đoạn
2016-2020 và định hướng đến năm 2025


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 4161 lượt ]Quay lại
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ