Văn bản
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 04-NQ/TU
Ngày ban hành: 12/08/2016
Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày hiệu lực: 12/08/2016
Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: Nghi_Quyet_04_Tinh_uy.pdf Dung lượng: 423.71 Kb [ Tải về 2796 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 12797 lượt ]Quay lại
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ