Văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1409 items in 71 pages
1321 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 22/4/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Số/Ký hiệu: 10/2008/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Đức Hải
Đã xem: 4573 lượt / Tải về: 205 lượt

Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 22/4/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
22/04/2008
1322 Thông tư liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/04/2008 về hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
Số/Ký hiệu: 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ; Người ký: CHÍNH PHỦ - ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
Đã xem: 14023 lượt / Tải về: 2225 lượt

HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC ĐIỀU 11, ĐIỀU 14, ĐIỀU 16, ĐIỀU 22 VÀ ĐIỀU 26 CỦA PHÁP LỆNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
17/04/2008
1323 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 2/4/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ luân chuyển và thu hút cán bộ
Số/Ký hiệu: 11/2008/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Đức Hải
Đã xem: 5629 lượt / Tải về: 391 lượt

Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 2/4/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ luân chuyển và thu hút cán bộ
02/04/2008
1324 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ban hành 02/04/2008 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Số/Ký hiệu: 10/2008/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Đức Hải
Đã xem: 2551 lượt / Tải về: 16 lượt

Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
02/04/2008
1325 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 02/4/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ luân chuyển và thu hút cán bộ
Số/Ký hiệu: 11/2008/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Đức Hải
Đã xem: 2275 lượt / Tải về: 49 lượt

Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 02/4/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ luân chuyển và thu hút cán bộ
02/04/2008
1326 Ban hành tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Số/Ký hiệu: 11/2008/Q§-BTTTT ; Người ký: Lê Doãn Hợp
Đã xem: 3366 lượt / Tải về: 176 lượt

Quyết định số 11/2008/QĐ-BTTTT ngày 28/3/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Ban hành tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
28/03/2008
1327 Ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công Thương
Số/Ký hiệu: 04/2008/QĐ-BCT ; Người ký: Vũ Huy Hoàng
Đã xem: 3528 lượt / Tải về: 84 lượt

Quyết định số 04/2008/QĐ-BCT ngày 03/3/2008 của Bộ Công thương về việc ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công Thương
03/03/2008
1328 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số/Ký hiệu: 13/2008/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2001 lượt / Tải về: 9 lượt

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
04/02/2008
1329 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Số/Ký hiệu: 14/2008/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2011 lượt / Tải về: 15 lượt

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
04/02/2008
1330 Thông tư số 01/2008/TT-BNV ban hành ngày 15/01/2008 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc công ty nhà nước
Số/Ký hiệu: 01/2008/TT-BNV ; Người ký: Trần Văn Tuấn
Đã xem: 4254 lượt / Tải về: 251 lượt

Thông tư số 01/2008/TT-BNV ban hành ngày 15/01/2008 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc công ty nhà nước
15/01/2008
1331 Nghị quyết số 545/2007/UBTVQH12 ban hành ngày 11/12/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số/Ký hiệu: 545/2007/UBTVQH12 ; Người ký: CT. Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 4495 lượt / Tải về: 250 lượt

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
11/12/2007
1332 Quyết định số 3969/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho phép thành lập Chi hội trực thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam
Số/Ký hiệu: 3969/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 468 lượt / Tải về: 2 lượt

Về việc cho phép thành lập Chi hội trực thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam
10/12/2007
1333 Thông tư số 09/2007/TT-BNV ngày 26/11/2007 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng
Số/Ký hiệu: 09/2007/TT-BNV ; Người ký: Trần Văn Tuấn
Đã xem: 9033 lượt / Tải về: 1594 lượt

Thông tư số 09/2007/TT-BNV ngày 26/11/2007 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng
26/11/2007
1334 Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND ban hành ngày 14/11/2007 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Khu Kinh tế cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 50/2007/QĐ-UBND ; Người ký: CT. Nguyễn Đức Hải
Đã xem: 2608 lượt / Tải về: 21 lượt

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Quyết định số 211/2006/QĐ-TTg ngày 14/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu Kinh tế cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam;
14/11/2007
1335 Nghị định của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Số/Ký hiệu: 148/2007/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2691 lượt / Tải về: 25 lượt

Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
25/09/2007
1336 Quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước
Số/Ký hiệu: 129/2007/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 30341 lượt / Tải về: 7584 lượt

Quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước
02/08/2007
1337 Nghi định của Chính phủ Ban hành quy chế dân chủ ở Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn
Số/Ký hiệu: 87/2007/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 4964 lượt / Tải về: 184 lượt

Nghi định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ Ban hành quy chế dân chủ ở Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn
28/05/2007
1338 Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức
Số/Ký hiệu: 02/2007/TT-BNV ; Người ký: Đỗ Quang Trung
Đã xem: 27258 lượt / Tải về: 6768 lượt

Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức
25/05/2007
1339 Công văn 1361/UBND-TH ngày 23/5/2007 của UBND tỉnh về dự các cuộc họp của UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 1361/UBND-TH ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 2706 lượt / Tải về: 34 lượt

Công văn 1361/UBND-TH ngày 23/5/2007 của UBND tỉnh về dự các cuộc họp của UBND tỉnh
23/05/2007
1340 Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của UBTVQH thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
Số/Ký hiệu: 34/2007/PL-UBTVQH11 ; Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 34149 lượt / Tải về: 6229 lượt

Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của UBTVQH thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
20/04/2007
    
Đăng nhập
Tài khoản