Văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1321 items in 67 pages
201 Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Ngọc Sinh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1897/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2721 lượt / Tải về: 27 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Ngọc Sinh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
01/06/2016
202 Quyết định số 1899/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Như Toàn, Trưởng phòng Nước - Khí tượng thuỷ văn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường Quảng Nam trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, kể từ ngày 01/6/2016
Số/Ký hiệu: 1899/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2762 lượt / Tải về: 46 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Như Toàn, Trưởng phòng Nước - Khí tượng thuỷ văn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường Quảng Nam trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, kể từ ngày 01/6/2016
01/06/2016
203 Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Quang, giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Khai thác thuỷ lợi Quảng Nam.
Số/Ký hiệu: 1898/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2450 lượt / Tải về: 12 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Quang, giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Khai thác thuỷ lợi Quảng Nam.
01/06/2016
204 Quyết định số 1898/QĐ-UBND 01/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Quang, giữ chức vụ Kiểm soát viên công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1898/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 455 lượt / Tải về: 2 lượt

Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Quang, giữ chức vụ Kiểm soát viên công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam
01/06/2016
205 Công văn số 2395/UBND-NC ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc rà soát tổ chức, hoạt động của hội trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 2395/UBND-NC ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3639 lượt / Tải về: 102 lượt

Rà soát tổ chức, hoạt động của hội trên địa bàn tỉnh
30/05/2016
206 Kế hoạch số 633/KH-SNV ngày 26/5/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về Thu tài liệu lưu trữ đến hạn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh, năm 2016
Số/Ký hiệu: 633/KH-SNV ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 825 lượt / Tải về: 28 lượt

Thu tài liệu lưu trữ đến hạn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh, năm 2016
26/05/2016
207 Báo cáo số 626/ BC-SNV ngày 20/5/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về Chỉ số PCI, Chỉ số PAPI tỉnh Quảng Nam năm 2015
Số/Ký hiệu: 626/BC-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3334 lượt / Tải về: 67 lượt

Chỉ số PCI, Chỉ số PAPI tỉnh Quảng Nam năm 2015
20/05/2016
208 Công văn số 627/SNV-CCHC ngày 20/5/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam V/v góp ý dự thảo Chỉ thị UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số hiệu quản trị và hành chính công tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 627/SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3290 lượt / Tải về: 53 lượt

V/v góp ý dự thảo Chỉ thị UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số hiệu quản trị và hành chính công tỉnh Quảng Nam
20/05/2016
209 Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cử ông Ngô Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản Quảng Nam, kể từ ngày 10/5/2016 cho đến khi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chính thức bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1654/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 1550 lượt / Tải về: 7 lượt

Cử ông Ngô Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản Quảng Nam, kể từ ngày 10/5/2016 cho đến khi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chính thức bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản Quảng Nam
10/05/2016
210 Báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu: 59/BC-UBBC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2546 lượt / Tải về: 94 lượt

Tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
09/05/2016
211 Công văn số 548/SNV-CCVC ngày 29/4/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức ngành khoa học và công nghệ
Số/Ký hiệu: 548 /SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3776 lượt / Tải về: 128 lượt

Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức ngành khoa học và công nghệ
29/04/2016
212 Công văn số 1854/BNV-CCVC ngày 27/4/2016 của Bộ Nội vụ về việc thi nâng ngạch công chức năm 2016 tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1854/BNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Đã xem: 4738 lượt / Tải về: 431 lượt

Về việc thi nâng ngạch công chức năm 2016 tỉnh Quảng Nam
27/04/2016
213 Công văn số 495/SNV-CCHC ngày 22/4/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc góp ý dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020
Số/Ký hiệu: 495 /SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3544 lượt / Tải về: 129 lượt

Góp ý dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020
22/04/2016
214 Công văn số 496/SNV-CCHC ngày 22/4/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo tham luận tại Hội nghị triển khai Nghị quyết của Tỉnh uỷ về CCHC và giải pháp nâng cao chỉ số PCI và PAPI.
Số/Ký hiệu: 496/SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3467 lượt / Tải về: 90 lượt

Báo cáo tham luận tại Hội nghị triển khai Nghị quyết của Tỉnh uỷ về CCHC và giải pháp nâng cao chỉ số PCI và PAPI.
22/04/2016
215 Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở
Số/Ký hiệu: 1466/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 616 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở
22/04/2016
216 Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Văn Nghi, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quảng Nam, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam trực thuộc Sở NN&PTNT, kể từ ngày 20/4/2016
Số/Ký hiệu: 1440/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 694 lượt / Tải về: 9 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Văn Nghi, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quảng Nam, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam trực thuộc Sở NN&PTNT, kể từ ngày 20/4/2016
20/04/2016
217 Công văn số 485/SNV-CCVC ngày 19/4/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức ngành khoa học và công nghệ
Số/Ký hiệu: 485/SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3862 lượt / Tải về: 69 lượt

Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức ngành khoa học và công nghệ
19/04/2016
218 Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Bùi Thị Bích Thuỷ giữ chức Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Quảng Nam, trực thuộc Sở Y tế, kể từ ngày 15/4/2016
Số/Ký hiệu: 1392/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3432 lượt / Tải về: 54 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Bùi Thị Bích Thuỷ giữ chức Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Quảng Nam, trực thuộc Sở Y tế, kể từ ngày 15/4/2016
15/04/2016
219 Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều động ông Huỳnh Phước Nhất đến nhận công tác tại Sở Y tế kể từ ngày 15/4/2016, nhiệm vụ của ông Huỳnh Phước Nhất do Giám đốc Sở Y tế phân công
Số/Ký hiệu: 1391/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3150 lượt / Tải về: 61 lượt

Về việc điều động ông Huỳnh Phước Nhất đến nhận công tác tại Sở Y tế kể từ ngày 15/4/2016, nhiệm vụ của ông Huỳnh Phước Nhất do Giám đốc Sở Y tế phân công
15/04/2016
220 Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Tân giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Nam, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số/Ký hiệu: 1390/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2861 lượt / Tải về: 22 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Tân giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Nam, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15/04/2016
    
Đăng nhập
Tài khoản