Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: 2510 /SNV-CCVC
Ngày ban hành: 25/11/2019
Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 25/11/2019
V/v nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: CCVC.rar Dung lượng: 4,96 Mb [ Tải về 1939 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Số: 2510 /SNV-CCVC V/v nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ