Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: 56 /CCVTLT-VP
Ngày ban hành: 24/10/2019
Người ký: Nguyễn Thị Anh Thư
Ngày hiệu lực: 24/10/2019
V/v xác nhận thông tin chức vụ, đơn vị công tác hiện tại của CBCCVC được tặng Kỷ niệm chương"Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ"
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: VTLT_2019.rar Dung lượng: 848,95 Kb [ Tải về 169 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Số: 56 /CCVTLT-VP V/v xác nhận thông tin chức vụ, đơn vị công tác hiện tại của CBCCVC được tặng Kỷ niệm chương"Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ"


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ