Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1767 /SNV-CCVC
Ngày ban hành: 26/08/2019
Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 26/08/2019
V/v chiêu sinh các khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
Hết hiệu lực

Nội dung trích yếu :
V/v chiêu sinh các khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng


bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ