Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 120/SNV-VP
Ngày ban hành: 16/01/2019
Người ký: Trần Ngọc Hòa
Ngày hiệu lực: 16/01/2019
Công văn báo cáo tham luận tại Hội nghị triển khai công tác ngành Nội vụ năm 2019
Hết hiệu lực
Tập tin văn bản: Cong_van_tham_luan_tai_hoi_nghi_nganh_2019.docx Dung lượng: 22,28 Kb [ Tải về 133 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Công văn báo cáo tham luận tại Hội nghị triển khai công tác ngành Nội vụ năm 2019