Văn bản
Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 12345
Ngày ban hành: 12/01/2019
Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 12/01/2019
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NGÀNH NỘI VỤ 2019
Hết hiệu lực
Tập tin văn bản: TAI_LIEU_HOI_NGHI.rar Dung lượng: 10,71 Mb [ Tải về 246 lượt ]

Nội dung trích yếu :
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NGÀNH NỘI VỤ 2019