Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 11/SNV-CCHC
Ngày ban hành: 03/01/2019
Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 03/01/2019
Công văn V/v phối hợp lập danh sách tham gia trả lời phiếu điều tra XHH xác định Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2018.
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: CV_LAP_DS_DIEU_TRA_XHH_BO_CHI_SO_CAP_BO.docx Dung lượng: 32,43 Kb [ Tải về 52 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Công văn V/v phối hợp lập danh sách tham gia trả lời phiếu điều tra XHH xác định Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2018.