Văn bản
Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Mẫu đơn phúc khảo bài thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2018
Ngày ban hành: 28/12/2018
Người ký: Mẫu đơn phúc khảo bài thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2018
Ngày hiệu lực: 28/12/2018
Mẫu đơn phúc khảo bài thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2018
Hết hiệu lực
Tập tin văn bản: MAU_DON_PHUC_KHAO.pdf Dung lượng: 288,36 Kb [ Tải về 305 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Mẫu đơn phúc khảo bài thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2018