Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: 1457 /SNV-CCVC
Ngày ban hành: 04/09/2018
Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 04/09/2018
V/v xin ý kiến về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức có nguyện vọng nghỉ thôi việc
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: CCVC2.rar Dung lượng: 29,99 Kb [ Tải về 405 lượt ]

Nội dung trích yếu :
V/v xin ý kiến về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức có nguyện vọng nghỉ thôi việc