Văn bản
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 129-QĐ/TU
Ngày ban hành: 03/02/2016
Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày hiệu lực: 03/02/2016
Quyết định số 129-QĐ/TU ngày 03/02/2016 của Tỉnh uỷ Quảng Nam về thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội kháo XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: QD_129-_Tl_Ban_chi_dao_bau_cu.pdf Dung lượng: 73,67 Kb [ Tải về 139 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội kháo XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021