Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 150/SNV-XDCQ
Ngày ban hành: 02/02/2016
Người ký: Trần Ngọc Hoà
Ngày hiệu lực: 02/02/2016
Công văn số 150/SNV-XDCQ về việc báo cáo danh sách thành viên UBBC tỉnh Quảng Nam
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: So_dt_cua_UBBC_tinh.doc Dung lượng: 76,5 Kb [ Tải về 151 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về việc báo cáo danh sách thành viên UBBC tỉnh Quảng Nam