Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 145/SNV-XDCQ
Ngày ban hành: 04/02/2016
Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Ngày hiệu lực: 04/02/2016
Công văn số 145/SNV-XDCQ ngày 04/02/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về mẫu dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: 154-XDCQ_Khac_dau.doc Dung lượng: 833,5 Kb [ Tải về 193 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về mẫu dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử