Văn bản
Loại văn bản: Hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 04-HD/TCTU
Ngày ban hành: 03/02/2016
Người ký: Lê Văn Dũng
Ngày hiệu lực: 03/02/2016
Hướng dẫn số 04-HD/TCTU ngay 03/02/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: HD04_Ve__nhan_su_BTC.pdf Dung lượng: 3,51 Mb [ Tải về 508 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021