Văn bản
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 04/QĐ-UBBC
Ngày ban hành: 04/02/2016
Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày hiệu lực: 04/02/2016
Quyết định số 03/QĐ-UBBC ngày 04/02/2016 của Uỷ ban bầu cử tỉnh Quảng Nam Về thành lập Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: QD04_TL_tieu_ban_To_Cao.doc Dung lượng: 41,5 Kb [ Tải về 330 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về thành lập Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021