Văn bản
Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 02/KH-UBBC
Ngày ban hành: 04/02/2016
Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày hiệu lực: 04/02/2016
Kế hoạch số 02/KH-UBBC ngày 04/02/2016 của Uỷ ban bầu cử tỉnh Quảng Nam về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: Ke_hoach_02_ve_trien_khai_bau_cu.rar Dung lượng: 42,21 Kb [ Tải về 551 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Kế hoạch số 02/KH-UBBC ngày 04/02/2016 của Uỷ ban bầu cử tỉnh Quảng Nam về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021