Văn bản
Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 01/TB-UBBC
Ngày ban hành: 04/02/2016
Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày hiệu lực: 04/02/2016
Thông báo số 01/TB-UBBC ngày 04/02/2016 của Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội kháo XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá IX nhiệm kỳ 2016- 2021
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: Phan_cong_UBBC_tinh.doc Dung lượng: 68,5 Kb [ Tải về 366 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Thông báo số 01/TB-UBBC ngày 04/02/2016 của Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội kháo XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá IX nhiệm kỳ 2016- 2021