Văn bản
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 04/CT-UBND
Ngày ban hành: 01/02/2016
Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày hiệu lực: 01/02/2016
Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: Chi_thi_04.pdf Dung lượng: 128,09 Kb [ Tải về 183 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021