Văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1534 items in 77 pages
1 Biểu mẫu, mẫu đơn, mẫu sơ yếu lý lịch chuyển công tác
Số/Ký hiệu: 12345 ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 200 lượt / Tải về: 111 lượt

Biểu mẫu, mẫu đơn, mẫu sơ yếu lý lịch chuyển công tác
13/02/2020
2 Đề cương chi tiết, biểu mẫu báo cáo phục vụ công tác thanh tra năm 2020
Số/Ký hiệu: 12345 ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 329 lượt / Tải về: 197 lượt

Đề cương chi tiết, biểu mẫu báo cáo phục vụ công tác thanh tra năm 2020
10/02/2020
3 Biểu mẫu thực hiện chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức
Số/Ký hiệu: Số:0000000/BM ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 207 lượt / Tải về: 110 lượt

Biểu mẫu thực hiện chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức
06/02/2020
4 Số báo danh và phòng thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2019
Số/Ký hiệu: Số: 147/TB-HĐT ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 704 lượt / Tải về: 657 lượt

SỐ BÁO DANH VÀ PHÒNG THI KỲ THI NÂNG NGẠCH THĂNG HẠNG NĂM 2019 (VÒNG 2)
06/02/2020
5 Thông báo triệu tập cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam - Kỳ thi năm 2019
Số/Ký hiệu: Số: 147/TB-HĐT ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 1229 lượt / Tải về: 758 lượt

Số: 147/TB-HĐT Thông báo triệu tập cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam - Kỳ thi năm 2019
31/01/2020
6 Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
Số/Ký hiệu: Số: 2801/BC-SNV ; Người ký: Trần Ngọc Hoà
Đã xem: 606 lượt / Tải về: 104 lượt

Số: 2801/BC-SNV Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
30/12/2019
7 Danh sách thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi ngạch công chức và thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2019
Số/Ký hiệu: 12345 ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 1582 lượt / Tải về: 1227 lượt

Danh sách thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi ngạch công chức và thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2019
16/01/2020
8 Quyết định Phê duyệt bổ sung danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch, thăng hạng lên cán sự chuyên viên hoặc tương đương, lên chuyên viên chính tỉnh Quảng Nam năm 2019
Số/Ký hiệu: số: 94/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 1486 lượt / Tải về: 872 lượt

số: 94/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt bổ sung danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch, thăng hạng lên cán sự chuyên viên hoặc tương đương, lên chuyên viên chính tỉnh Quảng Nam năm 2019
09/01/2020
9 Tài liệu hội nghị (Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam)
Số/Ký hiệu: Dự thảo ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 450 lượt / Tải về: 121 lượt

Tài liệu phục vụ hội nghị (Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam). Đè nghị quý đại biểu tải về nghiên cứu và in làm tài liệu tại hội nghị.
09/01/2020
10 Về việc chiêu sinh các khoá bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, lãnh đạo, quản lý
Số/Ký hiệu: Số: 40/SNV-CCVC ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 452 lượt / Tải về: 171 lượt

Số: 40/SNV-CCVC về việc chiêu sinh các khoá bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, lãnh đạo, quản lý
07/01/2020
11 Giấy mời Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh năm 2020
Số/Ký hiệu: 33/GM-SNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 430 lượt / Tải về: 72 lượt

Giấy mời Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh năm 2020
06/01/2020
12 V/v báo cáo nhu cầu và tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch công chức; hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Số/Ký hiệu: Số:24/SNV-CCVC ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 676 lượt / Tải về: 417 lượt

Số:24/SNV-CCVC V/v báo cáo nhu cầu và tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch công chức; hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
06/01/2020
13 Thông báo về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương, lên chuyên viên chính tỉnh Quảng Nam năm 2019
Số/Ký hiệu: Số: 37/TB-HĐT ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 2280 lượt / Tải về: 1996 lượt

Số: 37/TB-HĐT Thông báo về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương, lên chuyên viên chính tỉnh Quảng Nam năm 2019
03/01/2020
14 Công văn điều chỉnh Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2020
Số/Ký hiệu: 02/SNV-VP ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 521 lượt / Tải về: 61 lượt

Công văn điều chỉnh Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2020
02/01/2020
15 Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam (Dành để góp ý)
Số/Ký hiệu: Dự thảo ; Người ký: UBND tỉnh
Đã xem: 423 lượt / Tải về: 115 lượt

Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam
02/01/2020
16 Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2019
Số/Ký hiệu: 159/HĐT ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 1920 lượt / Tải về: 1194 lượt

Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2019
31/12/2019
17 Kê hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2020
Số/Ký hiệu: 2751/KH-SNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 633 lượt / Tải về: 94 lượt

Kê hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2020
25/12/2019
18 Tài liệu Hội nghị trực tuyến của Bộ Nội vụ triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2020
Số/Ký hiệu: 1234 ; Người ký: Sở Nội Vụ
Đã xem: 641 lượt / Tải về: 136 lượt

Tài liệu Hội nghị trực tuyến của Bộ Nội vụ triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2020
24/12/2019
19 Phụ lục báo cáo hợp đồng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
Số/Ký hiệu: Số: 2687 /SNV-TCBC ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 791 lượt / Tải về: 303 lượt

Số: 2687 /SNV-TCBC V/v báo cáo hợp đồng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (Phụ lục kèm theo)
18/12/2019
20 V/v thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2019
Số/Ký hiệu: Số: 2692/SNV-CCVC ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 2367 lượt / Tải về: 1761 lượt

Số: 2692/SNV-CCVC V/v thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2019
18/12/2019

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ