Văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1553 items in 78 pages
1 Thông báo bảng điểm thí sinh dự kiểm tra sát hạch (Vòng 2) kỳ xét tuyển công chức đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2019
Số/Ký hiệu: 1855/TB-HĐXT ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 623 lượt / Tải về: 368 lượt

Bảng điểm thí sinh dự kiểm tra sát hạch (Vòng 2) kỳ xét tuyển công chức đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2019
16/09/2020
2 Thông báo về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
Số/Ký hiệu: 124 /TB-HĐT ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 1226 lượt / Tải về: 591 lượt

Thông báo về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
15/09/2020
3 Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển công chức đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2019
Số/Ký hiệu: Dự thảo ; Người ký: Ủy ban nhân dân tỉnh
Đã xem: 1157 lượt / Tải về: 430 lượt

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển công chức đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2019
10/09/2020
4 Công văn về việc báo cáo về Hội
Số/Ký hiệu: 1698/SNV-TCBC ; Người ký: Lưu Tấn Lại
Đã xem: 686 lượt / Tải về: 145 lượt

Về việc báo cáo về Hội
21/08/2020
5 Công văn về việc triển khai Nghị quyết của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế
Số/Ký hiệu: 1577/SNV-TCBC ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 1446 lượt / Tải về: 462 lượt

V/v triển khai Nghị quyết của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế
31/07/2020
6 Thông báo về việc tạm dừng tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
Số/Ký hiệu: 110/TB-HĐT ; Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Đã xem: 2070 lượt / Tải về: 619 lượt

Về việc tạm dừng tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
27/07/2020
7 Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi nâng ngạch, thăng hạng và danh sách thí sinh không đủ điều kiện thi nâng ngạch, thăng hạng năm 2020
Số/Ký hiệu: 00000 ; Người ký: Sở Nội vụ
Đã xem: 3784 lượt / Tải về: 2410 lượt

Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi nâng ngạch, thăng hạng và danh sách thí sinh không đủ điều kiện thi nâng ngạch, thăng hạng năm 2020
16/07/2020
8 Công văn trả lời kiến nghị, đề xuất của địa phương, đơn vị về công tác nội vụ 6 tháng đầu năm 2020
Số/Ký hiệu: 1419/SNV-VP ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 2190 lượt / Tải về: 422 lượt

Công văn trả lời kiến nghị, đề xuất của địa phương, đơn vị về công tác nội vụ 6 tháng đầu năm 2020
07/07/2020
9 Thông báo tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức của tỉnh Quảng Nam năm 2020
Số/Ký hiệu: 100 ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 3580 lượt / Tải về: 1788 lượt

Tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức của tỉnh Quảng Nam năm 2020
07/07/2020
10 Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
Số/Ký hiệu: 3484/KH-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 3707 lượt / Tải về: 1285 lượt

Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
26/06/2020
11 Văn bản phục vụ Hội nghị cải cách hành chính 16/6/2020
Số/Ký hiệu: 01 ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 1979 lượt / Tải về: 184 lượt

Tài liệu Hội nghị cải cách hành chính 16/6/2020
15/06/2020
12 Văn bản bổ sung phục vụ Hội nghị cải cách hành chính 16/6/2020
Số/Ký hiệu: 614 ; Người ký: Phạm Hồng Quảng
Đã xem: 1813 lượt / Tải về: 76 lượt

Tài liệu bổ sung phục vụ Hội nghị cải cách hành chính 16/6/2020
15/06/2020
13 Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Sở, Ban, ngành; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân 18 huyện, thị xã, thành phố
Số/Ký hiệu: 1616/QĐ-UBND ; Người ký: Hồ Quang Bửu
Đã xem: 2436 lượt / Tải về: 180 lượt

Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Sở, Ban, ngành; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân 18 huyện, thị xã, thành phố
15/06/2020
14 Công văn về việc báo cáo thực trạng và đề xuất định suất hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
Số/Ký hiệu: 1208/SNV-TCBC ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 2510 lượt / Tải về: 646 lượt

Báo cáo thực trạng và đề xuất định suất hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
10/06/2020
15 Công văn về việc gửi nội dung kiến nghị, đề xuất phục vụ Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 ngành Nội vụ
Số/Ký hiệu: 1203/SNV-VP ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 2048 lượt / Tải về: 93 lượt

Về việc gửi nội dung kiến nghị, đề xuất phục vụ Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 ngành Nội vụ
10/06/2020
16 Công văn về việc chiêu sinh khóa Bồi dưỡng ngạch kế toán viên, kế toán viên chính năm 2020
Số/Ký hiệu: 1193/SNV-CCVC ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 2062 lượt / Tải về: 185 lượt

Về việc chiêu sinh khóa Bồi dưỡng ngạch kế toán viên, kế toán viên chính năm 2020
09/06/2020
17 Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ 6 tháng cuối năm 2020
Số/Ký hiệu: 1155/KH-SNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 1824 lượt / Tải về: 111 lượt

Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ 6 tháng cuối năm 2020
04/06/2020
18 V/v rà soát, tổng hợp danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương"Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ" năm 2020
Số/Ký hiệu: Số: 921 /SNV-CCVTLT ; Người ký: Trần Ngọc Hoà
Đã xem: 2052 lượt / Tải về: 99 lượt

V/v rà soát, tổng hợp danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương"Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ" năm 2020
28/04/2020
19 Hướng dẫn tuyển dụng viên chức vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1125 /HD-SNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 3072 lượt / Tải về: 1050 lượt

Hướng dẫn tuyển dụng viên chức vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Nam
28/05/2020
20 Hướng dẫn sắp xếp tổ chức, bố trí và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
Số/Ký hiệu: 2605/HD-BNV ; Người ký: Trần Anh Tuấn
Đã xem: 2180 lượt / Tải về: 413 lượt

Hướng dẫn sắp xếp tổ chức, bố trí và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
25/05/2020

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ