Văn bản - Thông báo
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1641 items in 83 pages
21 Công văn v/v đề nghị báo cáo sơ kết 05 năm triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị
Số/Ký hiệu: 847/SNV-TCBC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 422 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn v/v đề nghị báo cáo sơ kết 05 năm triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị
23/04/2021
22 Hướng dẫn lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh
Số/Ký hiệu: 234/HĐBCQG-TBVBPLTTTT ; Người ký: Vương Đình Huệ
Đã xem: 606 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh
13/04/2021
23 Hướng dẫn lập danh sách cử tri, thành lập Tổ bầu cử
Số/Ký hiệu: 130/VPHĐBCQG-PL ; Người ký: Nguyễn Thị Thanh
Đã xem: 632 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn lập danh sách cử tri, thành lập Tổ bầu cử
12/04/2021
24 Hỏi – đáp về bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: HĐBC ; Người ký: HĐBC Quốc gia
Đã xem: 948 lượt / Tải về: 0 lượt

Hỏi – đáp về bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
03/04/2021
25 Hướng dẫn việc xác định số phiếu phát ra và số cử tri đã tham gia bỏ phiếu
Số/Ký hiệu: 112/VPHĐBCQG_PL ; Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
Đã xem: 563 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn việc xác định số phiếu phát ra và số cử tri đã tham gia bỏ phiếu
02/04/2021
26 Biểu mẫu phục vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: BMBC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 1237 lượt / Tải về: 0 lượt

Biểu mẫu phục vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
01/04/2021
27 Việc lập danh sách cử tri khi đi bỏ phiếu nơi khác
Số/Ký hiệu: 109/VPHĐBCQG-PL ; Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
Đã xem: 444 lượt / Tải về: 0 lượt

Việc lập danh sách cử tri khi đi bỏ phiếu nơi khác
25/03/2021
28 Hướng dẫn khai tiểu sử tóm tắt của người ứng cử
Số/Ký hiệu: 163/HĐBCQG-TBNS ; Người ký: Trần Văn Túy
Đã xem: 441 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn khai tiểu sử tóm tắt của người ứng cử
23/03/2021
29 Công văn 89/VPHĐBCQG-PL Văn phòng HĐBCQG về giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo
Số/Ký hiệu: 89/VPHĐBCQG-PL ; Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
Đã xem: 794 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn 89/VPHĐBCQG-PL Văn phòng HĐBCQG về giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo
13/03/2021
30 Công văn 143/TBNS-CTĐB của HĐBCQG về nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH
Số/Ký hiệu: 143/TBNS-CTĐB ; Người ký: Trần Văn Túy
Đã xem: 661 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn 143/TBNS-CTĐB của HĐBCQG về nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH
13/03/2021
31 Thông báo Kết luận của đồng chí Phan Việt Cường, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại phiên họp thứ hai
Số/Ký hiệu: 17/TB-UBBC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 1623 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo Kết luận của đồng chí Phan Việt Cường, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại phiên họp thứ hai
03/03/2021
32 Quyết định só 235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung kinh phí bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp NK 2021-2026 (đợt 1)
Số/Ký hiệu: 235/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 1497 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định só 235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung kinh phí bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp NK 2021-2026 (đợt 1)
24/02/2021
33 Công văn số 35-CV/BTCTW về công tác nhân sự ĐBQH và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 35-CV/BTCTW ; Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Đã xem: 1636 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn số 35-CV/BTCTW về công tác nhân sự ĐBQH và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
24/02/2021
34 Công văn của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử
Số/Ký hiệu: 64/VPHĐBCQG-TT ; Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
Đã xem: 1061 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử
24/02/2021
35 Công văn 706/UBTVQH14-CTĐB của UBTVQH về việc điều chỉnh lần thứ nhất số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XV
Số/Ký hiệu: 706/UBTVQH14-CTĐB ; Người ký: Trần Văn Túy
Đã xem: 781 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn 706/UBTVQH14-CTĐB của UBTVQH về việc điều chỉnh lần thứ nhất số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XV
23/02/2021
36 Nghị quyết 1226/NQ-UBTVQH14 của UBTVQH điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở TW và địa phương được giới thiệu ứng của ĐBQH khóa XV
Số/Ký hiệu: 1226/NQ-UBTVQH14 ; Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Đã xem: 819 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị quyết 1226/NQ-UBTVQH14 của UBTVQH điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở TW và địa phương được giới thiệu ứng của ĐBQH khóa XV
22/02/2021
37 Thông báo điều chỉnh cơ cấu, thành phần và phân bổ số lương người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, NK 2021-2026
Số/Ký hiệu: 11/TB-HĐND ; Người ký: Trần Xuân Vinh
Đã xem: 932 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo điều chỉnh cơ cấu, thành phần và phân bổ số lương người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, NK 2021-2026
19/02/2021
38 Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 13/TB-UBBC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 740 lượt / Tải về: 2 lượt

Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
19/02/2021
39 Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 13/TB-UBBC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 710 lượt / Tải về: 29 lượt

Về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
19/02/2021
40 Về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số/Ký hiệu: 07/TB-HĐND ; Người ký: Trần Xuân Vinh
Đã xem: 699 lượt / Tải về: 11 lượt

Về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
06/02/2021

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ