Văn bản
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Dự thảo
Ngày ban hành: 09/01/2020
Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 09/01/2020
Tài liệu hội nghị (Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam)
Hết hiệu lực
Tập tin văn bản: Bao_cao_tong_ket_cong_tac_nganh_noi_vu_nam_2019.pdf Dung lượng: 383.74 Kb [ Tải về 84 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Tài liệu phục vụ hội nghị (Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam). Đè nghị quý đại biểu tải về nghiên cứu và in làm tài liệu tại hội nghị.


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 241 lượt ]Quay lại
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ