Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số : 1641 /SNV-CCVC
Ngày ban hành: 20/09/2018
Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 20/09/2018
V/v rà soát, bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: ht.pdf Dung lượng: 6.45 Mb [ Tải về 640 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Số : 1641 /SNV-CCVC V/v rà soát, bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính