Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Số: 1563 /SNV-CCVC
Ngày ban hành: 14/09/2018
Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày hiệu lực: 14/09/2018
V/v hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: Thang_hang.rar Dung lượng: 21.39 Kb [ Tải về 661 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Số: 1563 /SNV-CCVC V/v hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương