Văn bản
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 798/SNV-TCBC
Ngày ban hành: 02/05/2018
Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Ngày hiệu lực: 02/05/2018
V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: To_Chức_-_Bien_Che.rar Dung lượng: 307.27 Kb [ Tải về 366 lượt ]

Nội dung trích yếu :
V/v báo cáo kết quả thực hiện
Nghị quyết số 18-NQ/TW