Văn bản - Thông báo
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1674 items in 84 pages
1 Công văn góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1526/SNV-TCBC ; Người ký: Tràn Thị Kim Hoa
Đã xem: 91 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ
04/08/2022
2 Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm 2022
Số/Ký hiệu: 123 ; Người ký: ....
Đã xem: 500 lượt / Tải về: 0 lượt

Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm 2022
05/07/2022
3 Báo cáo kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ tỉnh
Số/Ký hiệu: DT ; Người ký: DT
Đã xem: 667 lượt / Tải về: 0 lượt

Báo cáo kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ tỉnh
27/06/2022
4 Trả lời kiến nghị, đề xuất của đơn vị địa phương tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam 6 tháng cuối năm 2022
Số/Ký hiệu: DT ; Người ký: DT
Đã xem: 726 lượt / Tải về: 0 lượt

Trả lời kiến nghị, đề xuất của đơn vị địa phương tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam 6 tháng cuối năm 2022
27/06/2022
5 Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương
Số/Ký hiệu: 423/QĐ-BNV ; Người ký: Trương Hải Long
Đã xem: 614 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương
02/06/2022
6 Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương
Số/Ký hiệu: 420/QĐ-BNV ; Người ký: Trương Hải Long
Đã xem: 623 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương
02/06/2022
7 Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương
Số/Ký hiệu: 424/QĐ-BNV ; Người ký: Trương Hải Long
Đã xem: 532 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương
02/06/2022
8 Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương
Số/Ký hiệu: 425/QĐ-BNV ; Người ký: Trương Hải Long
Đã xem: 527 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương
02/06/2022
9 Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2021
Số/Ký hiệu: 183/TB-HĐTNNTH ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 2816 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2021
24/03/2022
10 Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2021
Số/Ký hiệu: 695/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 3254 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2021
16/03/2022
11 Thông báo Tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2021
Số/Ký hiệu: 145 /TB-HĐTNNTH ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 2301 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo Tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2021
11/03/2022
12 Công văn chấm dứt hoạt động đường dây nóng cải cách hành chính tỉnh
Số/Ký hiệu: 1186/UBND-NCKS ; Người ký: Hồ Quang Bửu
Đã xem: 1042 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn chấm dứt hoạt động đường dây nóng cải cách hành chính tỉnh
03/03/2022
13 Thông báo điểm phỏng vấn (vòng 2) Kỳ tuyển dụng công chức, viên chức đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2021
Số/Ký hiệu: 97/TB-HĐTD ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 2070 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo điểm phỏng vấn (vòng 2) Kỳ tuyển dụng công chức, viên chức đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2021
20/02/2022
14 Lịch sát hạch vòng 2 và Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kỳ tuyển dụng CCVC đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2021
Số/Ký hiệu: . ; Người ký: .
Đã xem: 1658 lượt / Tải về: 0 lượt

Lịch sát hạch vòng 2 và Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kỳ tuyển dụng CCVC đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2021
18/02/2022
15 Thông báo điểm thi viết Kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021
Số/Ký hiệu: 85/TB-HĐKTSH ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 2082 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo điểm thi viết Kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021
16/02/2022
16 Quyết định ban hành Nội quy, Quy chế kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021
Số/Ký hiệu: 80/QĐ-HĐKTSH ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 1367 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định ban hành Nội quy, Quy chế kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021
15/02/2022
17 Thông tư 07/2021/TT-BNV quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ
Số/Ký hiệu: 07/2021/TT-BNV ; Người ký: Phạm Thị Thanh Trà
Đã xem: 1595 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông tư 07/2021/TT-BNV quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ
31/12/2021
18 Thông báo Lịch Tiếp công dân của Giám đốc Sở Nội vụ năm 2022
Số/Ký hiệu: 68/TB-SNV ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 1117 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo Lịch Tiếp công dân của Giám đốc Sở Nội vụ năm 2022
10/02/2022
19 Tài liệu ôn tập kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021
Số/Ký hiệu: ... ; Người ký: ...
Đã xem: 1604 lượt / Tải về: 0 lượt

Tài liệu ôn tập kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021
24/01/2022
20 Kế hoạch kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021
Số/Ký hiệu: 9477/KH-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 2139 lượt / Tải về: 0 lượt

Kế hoạch kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021
31/12/2021