Văn bản - Thông báo
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1643 items in 83 pages
1 Công văn v/v xây dựng, thẩm định Đề án vị trí việc làm
Số/Ký hiệu: 1829/SNV-TCBC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 546 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn v/v xây dựng, thẩm định Đề án vị trí việc làm (kèm theo Mẫu Đề án VTVL và các phụ lục tham khảo)
31/08/2021
2 Tổng hợp trả lời kiến nghị, đề xuất của địa phương, đơn vị tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 ngành Nội vụ tỉnh
Số/Ký hiệu: Dự thảo ; Người ký: Sở Nội vụ
Đã xem: 1507 lượt / Tải về: 0 lượt

Tổng hợp trả lời kiến nghị, đề xuất của địa phương, đơn vị tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 ngành Nội vụ tỉnh
07/07/2021
3 Thông báo về việc đăng tải danh mục tài liệu ôn tập kỳ kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 1 năm 2021
Số/Ký hiệu: 1354/TB-SNV ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 2173 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc đăng tải danh mục tài liệu ôn tập kỳ kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 1 năm 2021
30/06/2021
4 Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biêur HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 95/BC-UBBC ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 1329 lượt / Tải về: 0 lượt

Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biêur HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
12/06/2021
5 Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 90/NQ-UBBC ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 1479 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
03/06/2021
6 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐBC quốc gia tại Hội nghị toàn quốc công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 264/TB-VPHĐBCQG ; Người ký: Bùi Văn Cường
Đã xem: 1681 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐBC quốc gia tại Hội nghị toàn quốc công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
18/05/2021
7 Phướng án phòng, chống dịch Covid-19 trong bầu cử ĐBQH kháo XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 902/SYT-PA ; Người ký: Mai Văn Mười
Đã xem: 1574 lượt / Tải về: 0 lượt

Phướng án phòng, chống dịch Covid-19 trong bầu cử ĐBQH kháo XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
18/05/2021
8 Công văn v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trước và trong thời gian bầu cử
Số/Ký hiệu: 2876/UBND-KGVX ; Người ký: Trần Văn Tân
Đã xem: 1301 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trước và trong thời gian bầu cử
17/05/2021
9 Công văn về việc phối hợp thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số/Ký hiệu: 2197/BNV-VP ; Người ký: Vũ Đăng Minh
Đã xem: 1457 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn về việc phối hợp thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
16/05/2021
10 Một số vấn đề cần tiếp tục lưu ý trong quá trình tổ chức bầu cử
Số/Ký hiệu: 684/HĐBCQG-TBVBPLTTTT ; Người ký: Trần Thanh Mẫn
Đã xem: 1383 lượt / Tải về: 0 lượt

Một số vấn đề cần tiếp tục lưu ý trong quá trình tổ chức bầu cử
15/05/2021
11 Một số lưu ý khi xây dựng Báo cáo kết quả công tác bầu cử phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp NK 2021-2026
Số/Ký hiệu: 232/VPHĐBCQG-TT ; Người ký: Nguyễn Thị Thanh
Đã xem: 1570 lượt / Tải về: 0 lượt

Một số lưu ý khi xây dựng Báo cáo kết quả công tác bầu cử phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp NK 2021-2026
14/05/2021
12 Công văn về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác phục vụ bầu cử
Số/Ký hiệu: 64/UBBC-SNV ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 1061 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác phục vụ bầu cử
13/05/2021
13 Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19
Số/Ký hiệu: 2135/BNV-CQĐP ; Người ký: Phạm Thị Thanh Trà
Đã xem: 1069 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19
13/05/2021
14 Công văn hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử
Số/Ký hiệu: 225/VPHĐBCQG-PL ; Người ký: Bùi Văn Cường
Đã xem: 914 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn hướng dẫn phương án tổ chức bỏ phiếu ở cơ sở cách ly tập trung và việc kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử
11/05/2021
15 Công văn về rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19
Số/Ký hiệu: 214/VPHĐBCQG-TT ; Người ký: Bùi Văn Cường
Đã xem: 1086 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn về rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19
08/05/2021
16 Công văn về thực hiện chế độ báo cáo trong ngày bầu cử và nôp Biên bản kết quả bầu cử
Số/Ký hiệu: 668/HĐBCQG-VPHĐBCQG ; Người ký: Bùi Văn Cường
Đã xem: 836 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn về thực hiện chế độ báo cáo trong ngày bầu cử và nôp Biên bản kết quả bầu cử
08/05/2021
17 Công văn hướng dẫn tổ chức bầu cử sớm ở các khu vực bỏ phiếu sớm
Số/Ký hiệu: 56/CV-UBBC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 547 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn hướng dẫn tổ chức bầu cử sớm ở các khu vực bỏ phiếu sớm
04/05/2021
18 Kế hoạch công tác y tế phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 2515/KH-UBND ; Người ký: Trần Văn Tân
Đã xem: 673 lượt / Tải về: 0 lượt

Kế hoạch công tác y tế phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
01/05/2021
19 Công văn hướng dẫn việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm
Số/Ký hiệu: 193/VPHĐBCQG-PL ; Người ký: Bùi Văn Cường
Đã xem: 535 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn hướng dẫn việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm
30/04/2021
20 Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước
Số/Ký hiệu: 559/NQ-HĐBCQG ; Người ký: Vương Đình Huệ
Đã xem: 565 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước
27/04/2021

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ