Văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1544 items in 78 pages
1481 Công văn số 879/VTLTNN-NVĐP ngày 19/12/2006 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về hướng dẫn tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị
Số/Ký hiệu: 879/VTLTNN-NVĐP ; Người ký: Trần Hoàng
Đã xem: 14134 lượt / Tải về: 2176 lượt

Công văn số 879/VTLTNN-NVĐP ngày 19/12/2006 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về hướng dẫn tổ chức tiêu hủy tài liệu hết giá trị
19/12/2006
1482 Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 13/12/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho phép thành lập tổ chức tôn giáo tại huyện Điện Bàn, huyện Quế Sơn
Số/Ký hiệu: 3570/QĐ-UBND ; Người ký: Hồ Thị Thanh Lâm
Đã xem: 1309 lượt / Tải về: 1 lượt

Về việc cho phép thành lập tổ chức tôn giáo tại huyện Điện Bàn, huyện Quế Sơn
13/12/2006
1483 Quyết định số 3453/QĐ-UBND ngày 01/12/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho phép thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc tại huyện Hiệp Đức
Số/Ký hiệu: 3453/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 1309 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc cho phép thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc tại huyện Hiệp Đức
01/12/2006
1484 Công văn số 758/VTLT-TCCB ngày 13/11/2006 của Cục Văn thư - Lưu trữ nhà nước Về việc hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ
Số/Ký hiệu: 758/VTLT-TCCB ; Người ký: Trần Hoàng
Đã xem: 7875 lượt / Tải về: 612 lượt

Công văn số 758/VTLT-TCCB ngày 13/11/2006 của Cục Văn thư - Lưu trữ nhà nước Về việc hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ
13/11/2006
1485 Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành quy chế hoạt động của Đoàn Thanh tra.
Số/Ký hiệu: 2151/2006/QĐ-TTCP ; Người ký: Tổng thanh tra Trần Văn Truyền
Đã xem: 5636 lượt / Tải về: 474 lượt

Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành quy chế hoạt động của Đoàn Thanh tra.
10/11/2006
1486 Giấy chứng nhận số 01/GCN-BTG ngày 20/10/2006 của Ban Tôn giáo về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhà tu
Số/Ký hiệu: 01/GCN-BTG ; Người ký: Đào Duy Phổ
Đã xem: 1361 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhà tu
20/10/2006
1487 Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 31/8/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho phép thành lập giáo xứ thuộc giáo phận Đà Nẵng
Số/Ký hiệu: 2558/QĐ-UBND ; Người ký: Hồ Thị Thanh Lâm
Đã xem: 1419 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc cho phép thành lập giáo xứ thuộc giáo phận Đà Nẵng
31/08/2006
1488 Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND ban hành ngày 25/08/2006 của UBND tỉnh về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 39 /2006/QĐ-UBND ; Người ký: CT. Nguyễn Đức Hải
Đã xem: 3749 lượt / Tải về: 39 lượt

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao;
25/08/2006
1489 Quy định về tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tư pháp
Số/Ký hiệu: 07/2006/QĐ-BTP ; Người ký: Uông Chu Lưu
Đã xem: 4877 lượt / Tải về: 216 lượt

Quy định về tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tư pháp (Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2006/QĐ-BTP ngày 01 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
01/08/2006
1490 Quyết định số 37/2006/QĐ-BTC ngày 11/7/2006 của Bộ Tài chính về Ban hành Bảng giá dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy tiếng Việt
Số/Ký hiệu: 37/2006/QĐ-BTC ; Người ký: Trần Văn Tá
Đã xem: 4814 lượt / Tải về: 170 lượt

Quyết định số 37/2006/QĐ-BTC ngày 11/7/2006 của Bộ Tài chính về Ban hành Bảng giá dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy tiếng Việt
11/07/2006
1491 Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
Số/Ký hiệu: 114/2006/QĐ-TTg ; Người ký: Phan Văn Khải
Đã xem: 21767 lượt / Tải về: 5031 lượt

Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
25/05/2006
1492 Thông tư số 02/2006/TT-BXD ban hành ngày 17/5/2006 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng.
Số/Ký hiệu: 02/2006/TT-BXD ; Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Đã xem: 6686 lượt / Tải về: 523 lượt

Thông tư số 02/2006/TT-BXD ban hành ngày 17/5/2006 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng.
17/05/2006
1493 Thông tư số 04/2006_TT-BNV ngày 11/04/2006 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp
Số/Ký hiệu: 04/2006_TT-BNV ; Người ký: Đỗ Quang Trung
Đã xem: 5940 lượt / Tải về: 464 lượt

Thông tư số 04/2006_TT-BNV ngày 11/04/2006 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp
11/04/2006
1494 Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 31/03/2006 của UBND tỉnh về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 17/2006/QĐ-UBND ; Người ký: CT. Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 4863 lượt / Tải về: 110 lượt

Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 31/03/2006 của UBND tỉnh về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc tỉnh Quảng Nam
31/03/2006
1495 Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Số/Ký hiệu: 19 /2005/QĐ - BKHCN ; Người ký: Hoàng Văn Phong
Đã xem: 3713 lượt / Tải về: 52 lượt

Quyết định số 19 /2005/QĐ - BKHCN ngày 08/12/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ về tiêu chuẩn Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
08/12/2005
1496 Luật Thanh niên
Số/Ký hiệu: 53/2005/QH11 ; Người ký: Chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An
Đã xem: 3606 lượt / Tải về: 37 lượt

Luật Thanh niên
29/11/2005
1497 Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số/Ký hiệu: 83/2005/QĐ-BTC ; Người ký: Trần Văn Tá
Đã xem: 5610 lượt / Tải về: 253 lượt

Quyết định số 83/2005/QĐ-BTC ngày 28/11/2005 của Bộ Tài chính về ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
28/11/2005
1498 Công văn số 2939/BNV-TL ngày 04/10/2005 của Bộ Nội vụ về Về việc phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành lưu trữ
Số/Ký hiệu: 2939/BNV-TL ; Người ký: Nguyễn Trọng Điều
Đã xem: 16317 lượt / Tải về: 3367 lượt

Công văn số 2939/BNV-TL ngày 04/10/2005 của Bộ Nội vụ về Về việc phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành lưu trữ
04/10/2005
1499 Quyết định số 3502/QĐ-UBND ngày 19/9/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho phép thành lập giáo xứ thuộc Giáo phận Đà Nẵng
Số/Ký hiệu: 3502/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 1379 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc cho phép thành lập giáo xứ thuộc Giáo phận Đà Nẵng
19/09/2005
1500 Công văn số 425/VTLTNN-NVTW ngày 18/07/2005 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến
Số/Ký hiệu: 425/VTLTNN-NVTW ; Người ký: Trần Hoàng
Đã xem: 17809 lượt / Tải về: 4085 lượt

Công văn số 425/VTLTNN-NVTW ngày 18/07/2005 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến
18/07/2005

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ