Văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1509 items in 76 pages
1461 Luật Thanh niên
Số/Ký hiệu: 53/2005/QH11 ; Người ký: Chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An
Đã xem: 3219 lượt / Tải về: 35 lượt

Luật Thanh niên
29/11/2005
1462 Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số/Ký hiệu: 83/2005/QĐ-BTC ; Người ký: Trần Văn Tá
Đã xem: 4984 lượt / Tải về: 246 lượt

Quyết định số 83/2005/QĐ-BTC ngày 28/11/2005 của Bộ Tài chính về ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
28/11/2005
1463 Công văn số 2939/BNV-TL ngày 04/10/2005 của Bộ Nội vụ về Về việc phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành lưu trữ
Số/Ký hiệu: 2939/BNV-TL ; Người ký: Nguyễn Trọng Điều
Đã xem: 15636 lượt / Tải về: 3301 lượt

Công văn số 2939/BNV-TL ngày 04/10/2005 của Bộ Nội vụ về Về việc phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành lưu trữ
04/10/2005
1464 Quyết định số 3502/QĐ-UBND ngày 19/9/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho phép thành lập giáo xứ thuộc Giáo phận Đà Nẵng
Số/Ký hiệu: 3502/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 990 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc cho phép thành lập giáo xứ thuộc Giáo phận Đà Nẵng
19/09/2005
1465 Công văn số 425/VTLTNN-NVTW ngày 18/07/2005 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến
Số/Ký hiệu: 425/VTLTNN-NVTW ; Người ký: Trần Hoàng
Đã xem: 17236 lượt / Tải về: 4067 lượt

Công văn số 425/VTLTNN-NVTW ngày 18/07/2005 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến
18/07/2005
1466 Công văn số 260/VTLTNN-NVĐP ngày 06/05/2005 của Cục văn thư và Lưu trữ nhà nước về hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư và lưu trữ cơ quan
Số/Ký hiệu: 260/VTLTNN-NVĐP ; Người ký: Dương Văn Khảm
Đã xem: 5643 lượt / Tải về: 507 lượt

Công văn số 260/VTLTNN-NVĐP ngày 06/05/2005 của Cục văn thư và Lưu trữ nhà nước về hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư và lưu trữ cơ quan
06/05/2005
1467 Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ban hành ngày 06/05/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
Số/Ký hiệu: 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ; Người ký: Văn phòng Chính phủ - Bộ Nội vụ
Đã xem: 57503 lượt / Tải về: 15882 lượt

Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ban hành ngày 06/05/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
06/05/2005
1468 Công văn số 974/UB-VX ngày 28/4/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về chấp thuận thành lập Ban đại diện Phật giáo huyện Phú Ninh
Số/Ký hiệu: 974/UB-VX ; Người ký: Hồ Thị Thanh Lâm
Đã xem: 1012 lượt / Tải về: 0 lượt

Về chấp thuận thành lập Ban đại diện Phật giáo huyện Phú Ninh
28/04/2005
1469 Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 4/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành.
Số/Ký hiệu: 01/2005/CT-TTg ; Người ký: Thủ tướng chính phủ Phan Văn Khải
Đã xem: 11855 lượt / Tải về: 1552 lượt

Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 4/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành.
04/02/2005
1470 Quyết định số 13/2005/QĐ-BNV ngày 06/01/2005 của Bộ Nội vụ về ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ
Số/Ký hiệu: 13/2005/QĐ-BNV ; Người ký: Đỗ Quang Trung
Đã xem: 7671 lượt / Tải về: 989 lượt

Quyết định số 13/2005/QĐ-BNV ngày 06/01/2005 của Bộ Nội vụ về ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ
06/01/2005
1471 Quyết định số 14/2005/QĐ-BNV ngày 06/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ
Số/Ký hiệu: 14/2005/QĐ-BNV ; Người ký: Đỗ Quang Trung
Đã xem: 5423 lượt / Tải về: 404 lượt

Quyết định số 14/2005/QĐ-BNV ngày 06/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ
06/01/2005
1472 Nghị quyết số 04/2005/NQ-BCH ngày 06/1/2005 của Tổng liên Đoàn lao động Việt Nam khóa IX nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn tham gia xây dựng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Số/Ký hiệu: 04/2005/NQ-BCH ; Người ký: Cù Thị Hậu
Đã xem: 5737 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị quyết số 04/2005/NQ-BCH ngày 06/1/2005 của Tổng liên Đoàn lao động Việt Nam khóa IX nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn tham gia xây dựng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
06/01/2005
1473 Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức
Số/Ký hiệu: 07/2005/TT-BNV ; Người ký: Đỗ Quang Trung
Đã xem: 21287 lượt / Tải về: 4597 lượt

Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức
05/01/2005
1474 Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg ban hành ngày 09/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi
Số/Ký hiệu: 38/2004/CT-TTg ; Người ký: Phan Văn Khải
Đã xem: 4606 lượt / Tải về: 169 lượt

Về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi
09/11/2004
1475 Thông tư số 38/2004/CT-TTg ban hành ngày 09/11/2004 của Thủ tướng chính phủ Về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi.
Số/Ký hiệu: 38/2004/CT-TTg ; Người ký: Phan Văn Khải
Đã xem: 3146 lượt / Tải về: 8 lượt

Thông tư của Thủ tướng chính phủ Về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi.
09/11/2004
1476 Nghị định 154/2004/NĐ-CP ngày 9/8/2004 của Chính phủ về nghi thức Nhà nước trong tổ chức mit tinh, lễ kỷ niệm, trao tặng và đón nhận Danh hiệu, Vinh dự Nhà nước, Huân chương, Huy chương, Cờ của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Số/Ký hiệu: 154/2004/NĐ-CP ; Người ký: Phan Văn Khải
Đã xem: 3442 lượt / Tải về: 328 lượt

Nghị định 154/2004/NĐ-CP ngày 9/8/2004 của Chính phủ về nghi thức Nhà nước trong tổ chức mit tinh, lễ kỷ niệm, trao tặng và đón nhận Danh hiệu, Vinh dự Nhà nước, Huân chương, Huy chương, Cờ của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
09/08/2004
1477 Luật Thi đua - Khen thưởng
Số/Ký hiệu: 15/2003/QH11 ; Người ký: Nguyễn Văn An
Đã xem: 14754 lượt / Tải về: 2244 lượt

Luật Thi đua - Khen thưởng
26/11/2003
1478 Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo, số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của UBTVQH
Số/Ký hiệu: 21/2004/PL-UBTVQH11 ; Người ký: .
Đã xem: 38296 lượt / Tải về: 7058 lượt

Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo, số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của UBTVQH
18/06/2004
1479 Công văn số 319/VTLTNN-NVTW ngày 01/06/2004 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện giao nộp tài liệu lưu trữ vào lịch sử các cấp
Số/Ký hiệu: 319/VTLTNN-NVTW ; Người ký: Dương Văn Khảm
Đã xem: 4107 lượt / Tải về: 263 lượt

Công văn số 319/VTLTNN-NVTW ngày 01/06/2004 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện giao nộp tài liệu lưu trữ vào lịch sử các cấp
01/06/2004
1480 Công văn số 283/VTLTNN –NVTW ngày 19/5/2004 của Cục văn thư lưu trữ Về việc ban hành bản hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính
Số/Ký hiệu: 283/VTLTNN –NVTW ; Người ký: (Ban hành theo Công văn số 283/VTLTNN-NVTW ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước)
Đã xem: 6996 lượt / Tải về: 1195 lượt

Công văn số 283/VTLTNN –NVTW ngày 19/5/2004 của Cục văn thư lưu trữ Về việc ban hành bản hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính
19/05/2004

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ