Văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1501 items in 76 pages
1361 Thông tư của Thanh tra Chính phủ số 01/2010/TT-TTCP ngày 22 tháng 01 năm 2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
Số/Ký hiệu: 01/2010/TT-TTCP ; Người ký: Trần Văn Truyền
Đã xem: 3982 lượt / Tải về: 209 lượt

Thông tư của Thanh tra Chính phủ số 01/2010/TT-TTCP ngày 22 tháng 01 năm 2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
22/01/2010
1362 Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 15/01/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận để Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc giáo hội tại xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh
Số/Ký hiệu: 286/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 852 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc chấp thuận để Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc giáo hội tại xã Tam Lộc, huyện Phú Nin
15/01/2010
1363 Nghị định 92 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
Số/Ký hiệu: 92/2009/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 121497 lượt / Tải về: 23115 lượt

Nghị định 92 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
22/10/2009
1364 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ban hành ngày 01/01/2010 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn tuyển dụng và nâng ngạch công chức
Số/Ký hiệu: 13/2010/TT-BNV ; Người ký: Trần Văn Tuấn
Đã xem: 5939 lượt / Tải về: 753 lượt

Hướng dẫn tuyển dụng và nâng ngạch công chức
01/01/2010
1365 Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 09/12/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận cho Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam thành lập Hội thánh cơ đốc Phục lâm Đại Hưng
Số/Ký hiệu: 4241/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 839 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc chấp thuận cho Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam thành lập Hội thánh cơ đốc Phục lâm Đại Hưng
09/12/2009
1366 Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định về thực hiện chế độ, chính sách luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam.
Số/Ký hiệu: 42/2009/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 5590 lượt / Tải về: 256 lượt

Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định về thực hiện chế độ, chính sách luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam.
30/11/2009
1367 Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 của UBND tỉnh về ban hành quy định cơ chế chính sách và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài
Số/Ký hiệu: 42/2009/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 3159 lượt / Tải về: 25 lượt

Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày Ban hành quy định cơ chế chính sách và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài
30/11/2009
1368 Quyết định số 3053/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung danh mục các chuyên ngành và nhu cầu đào tạo, thu hút cán bộ có trình độ sau đại học giai đoạn 2009-2010 và đến năm 2015
Số/Ký hiệu: 3053/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 3478 lượt / Tải về: 223 lượt

Quyết định số 3053/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung danh mục các chuyên ngành và nhu cầu đào tạo, thu hút cán bộ có trình độ sau đại học giai đoạn 2009-2010 và đến năm 2015
08/09/2009
1369 Quyết định số 3053/QĐ-UBND ban hành ngày 08/09/2009 của UBND tỉnh về việc bổ sung danh mục các chuyên ngành và nhu cầu đào tạo, thu hút cán bộ có trình độ sau đại học giai đoạn 2009-2010 và đến năm 2015
Số/Ký hiệu: 3053/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 3083 lượt / Tải về: 17 lượt

Về việc bổ sung danh mục các chuyên ngành và nhu cầu đào tạo, thu hút cán bộ có trình độ sau đại học giai đoạn 2009-2010 và đến năm 2015
08/09/2009
1370 Quyết định 1315/QĐ-TTg ngày 21/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá
Số/Ký hiệu: 1315/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 6324 lượt / Tải về: 340 lượt

Quyết định 1315/QĐ-TTg ngày 21/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá
21/08/2009
1371 Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ban hành ngày 05/08/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Số/Ký hiệu: 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn - BT KHĐT. Võ Hồng Phúc
Đã xem: 6726 lượt / Tải về: 754 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
05/08/2009
1372 Nghị quyết số 146/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 Về luân chuyển cán bộ, giáo viên của ngành GD&ĐT từ đồng bằng lên công tác tại các huyện miền núi và từ miền núi về đồng bằng.
Số/Ký hiệu: 146/2009/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Văn Sỹ
Đã xem: 8956 lượt / Tải về: 644 lượt

Nghị quyết số 146/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 Về luân chuyển cán bộ, giáo viên của ngành GD&ĐT từ đồng bằng lên công tác tại các huyện miền núi và từ miền núi về đồng bằng.
22/07/2009
1373 Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước”
Số/Ký hiệu: 141/2009/TT-BTC ; Người ký: Phạm Sỹ Danh
Đã xem: 3640 lượt / Tải về: 59 lượt

Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 của Bộ Tài chính Quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước”
13/07/2009
1374 Quyết định số 128/QĐ-VTLTNN ngày 01/06/2009 của Cục Văn thư - Lưu trữ nhà nước về Ban hành Quy trình “Chỉnh lý tài liệu giấy theo TCVN ISO 9001:2000 (thay thế QĐ 321/QĐ-VTLTNN ngày 22/8/2005 của Cục trưởng Cục VT và LT Nhà nước v/v ban hành Quy trình chỉnh lý tài liệu)
Số/Ký hiệu: 128/QĐ-VTLTNN ; Người ký: Vũ Thị Minh Hương
Đã xem: 9878 lượt / Tải về: 1020 lượt

Quyết định số 128/QĐ-VTLTNN ngày 01/06/2009 của Cục Văn thư - Lưu trữ nhà nước về Ban hành Quy trình “Chỉnh lý tài liệu giấy theo TCVN ISO 9001:2000 (thay thế QĐ 321/QĐ-VTLTNN ngày 22/8/2005 của Cục trưởng Cục VT và LT Nhà nước v/v ban hành Quy trình chỉnh lý tài liệu)
01/06/2009
1375 Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BNG-BNV ban hành ngày 27/05/2009 của Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Số/Ký hiệu: 02/2009/TTLT-BNG-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn, BT NgV. Phạm Gia Khiêm
Đã xem: 5269 lượt / Tải về: 372 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
27/05/2009
1376 Quy định tiêu chuẩn Giám đốc Sở Ngoại vụ
Số/Ký hiệu: 01/2009/TT-BNG ; Người ký: Phạm Gia Khiêm
Đã xem: 4159 lượt / Tải về: 115 lượt

Quyết định số 01/2009/TT-BNG ngày 22/5/2009 về việc Quy định tiêu chuẩn Giám đốc Sở Ngoại vụ
22/05/2009
1377 Quy định tiêu chuẩn Giám đốc Sở Giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số/Ký hiệu: 04/2009/TT-BGTVT ; Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Đã xem: 4300 lượt / Tải về: 129 lượt

Quyết định số 04/2009/TT-BGTVT ngày 08/5/2009 của Bộ Giao thông-Vận tải về Quy định tiêu chuẩn Giám đốc Sở Giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
08/05/2009
1378 Hướng dẫn số 1399/HD-UBND ngày 05/05/2009 của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố
Số/Ký hiệu: 1399/HD-UBND ; Người ký: CT. Lê Minh Ánh
Đã xem: 4164 lượt / Tải về: 260 lượt

Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
05/05/2009
1379 Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ban hành ngày 28/04/2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công tác tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã
Số/Ký hiệu: 01/2009/TTLT-BTP-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn, BT BTP. Hà Hùng Cường
Đã xem: 9774 lượt / Tải về: 1892 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
28/04/2009
1380 Thông tư số 30/2004/TT-BTC ngày 07/04/2009 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ.
Số/Ký hiệu: 30/2004/TT-BTC ; Người ký: Trương Chí Trung
Đã xem: 7440 lượt / Tải về: 712 lượt

Thông tư số 30/2004/TT-BTC ngày 07/04/2009 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ.
07/04/2009

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ