Văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1478 items in 74 pages
1361 Thông tư liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV ban hành ngày 13/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Số/Ký hiệu: 475/2009/TTLT-TTCP-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn - Tổng TT. Trần Văn Truyền
Đã xem: 4431 lượt / Tải về: 308 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
13/03/2009
1362 Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 12/02/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho phép thành lập giáo xứ thuộc Giáo phận Đà Nẵng
Số/Ký hiệu: 448/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 728 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc cho phép thành lập giáo xứ thuộc Giáo phận Đà Nẵng
12/02/2009
1363 Chỉ thị số 1940/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo.
Số/Ký hiệu: 1940/2008/CT-TTg ; Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 6272 lượt / Tải về: 571 lượt

Chỉ thị số 1940/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo.
31/12/2008
1364 Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2007/NĐ-CP của Chính phủ về Tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện.
Số/Ký hiệu: 09/2008/TT-BNV ; Người ký: Trần Văn Tuấn
Đã xem: 3061 lượt / Tải về: 44 lượt

Thông tư số 09/2008/TT-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2008 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2007/NĐ-CP của Chính phủ về Tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện.
31/12/2008
1365 Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 81 /2008/QĐ-BGDĐT ; Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Đã xem: 7544 lượt / Tải về: 534 lượt

Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (Ban hành kèm theo Quyết định số 81 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
31/12/2008
1366 Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ban hành ngày 16/12/2008 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng
Số/Ký hiệu: 20/2008/TTLT-BXD-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn - BT BXD. Nguyễn Hồng Quân
Đã xem: 5392 lượt / Tải về: 496 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
16/12/2008
1367 Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV ban hành ngày 05/12/2008 của Bộ Giao thông - Vận tải và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Số/Ký hiệu: 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn - BT GTVT. Hồ Nghĩa Dũng
Đã xem: 5620 lượt / Tải về: 510 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
05/12/2008
1368 Mẫu báo cáo Kết quả xử lý kỷ luật đối với các cá nhân, tổ chức có sai phạm về tài chính-ngân sách theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 4342 lượt / Tải về: 429 lượt

Mẫu báo cáo Kết quả xử lý kỷ luật đối với các cá nhân, tổ chức có sai phạm về tài chính-ngân sách theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ
20/11/2008
1369 Quyết định số 3773/QĐ-UBND ngày 18/11/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Chi hội trực thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam
Số/Ký hiệu: 3773/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 707 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc thành lập Chi hội trực thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam
18/11/2008
1370 Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày 27/10/2008 của UBND tỉnh về việc quy định cơ chế, chính sách và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài.
Số/Ký hiệu: 42 /2008/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 1621 lượt / Tải về: 112 lượt

Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày 27/10/2008 của UBND tỉnh về việc quy định cơ chế, chính sách và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài.
27/10/2008
1371 Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung Điều 4 và Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 02/4/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Số/Ký hiệu: 38/2008/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 2737 lượt / Tải về: 20 lượt

Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung Điều 4 và Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 02/4/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
25/09/2008
1372 Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 25/9/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành danh mục các chuyên ngành và nhu cầu đào tạo, thu hút cán bộ có trình độ sau đại học giai đoạn 2008-2010 và đến năm 2015
Số/Ký hiệu: 3141/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 3460 lượt / Tải về: 45 lượt

Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 25/9/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành danh mục các chuyên ngành và nhu cầu đào tạo, thu hút cán bộ có trình độ sau đại học giai đoạn 2008-2010 và đến năm 2015
25/09/2008
1373 Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 25/9/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v sửa đổi, bổ sung Điều 4 và Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 02/4/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
Số/Ký hiệu: 38/2008/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 3704 lượt / Tải về: 57 lượt

Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 25/9/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v sửa đổi, bổ sung Điều 4 và Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 02/4/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
25/09/2008
1374 Quyết định của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 34/2008/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2650 lượt / Tải về: 7 lượt

Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 12/09/2008 về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam
12/09/2008
1375 Quyết định số của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 24/2008/QĐ-UBND ; Người ký: Nguyễn Đức Hải
Đã xem: 4746 lượt / Tải về: 98 lượt

Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
30/07/2008
1376 Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ban hành ngày 15/07/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp
Số/Ký hiệu: 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn - BT BTNMT. Phạm Khôi Nguyên
Đã xem: 5436 lượt / Tải về: 509 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
15/07/2008
1377 Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ban hành ngày 14/07/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Số/Ký hiệu: 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn - BT BGDĐT. Nguyễn Thiện Nhân
Đã xem: 4857 lượt / Tải về: 238 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
14/07/2008
1378 Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/07/2008 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân cấp xã về lao động, người có công và xã hội
Số/Ký hiệu: 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn - BT BLĐTBXH. Nguyễn Thị Kim Ngân
Đã xem: 7645 lượt / Tải về: 1077 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
10/07/2008
1379 Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ban hành ngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
Số/Ký hiệu: 85/2008/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 3616 lượt / Tải về: 150 lượt

Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ban hành ngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
03/07/2008
1380 Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV ban hành ngày 30/06/2008 của Bộ thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Số/Ký hiệu: 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV ; Người ký: BT BNV. Trần Văn Tuấn - BT BTTTT. Lê Doãn Hợp
Đã xem: 7825 lượt / Tải về: 728 lượt

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
30/06/2008
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ