Văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1502 items in 76 pages
1341 Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về chấp thuận để Giáo hội Phật đường Nam Tông Minh Sư đạo thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
Số/Ký hiệu: 1517/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 848 lượt / Tải về: 3 lượt

Về chấp thuận để Giáo hội Phật đường Nam Tông Minh Sư đạo thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
10/05/2010
1342 Công văn số 607/SNV-CCVC ngày 29/4/2010 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 607/SNV-CCVC ; Người ký: .
Đã xem: 5770 lượt / Tải về: 269 lượt

Công văn số 607/SNV-CCVC ngày 29/4/2010 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam v/v hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và quy trình điều động, luân chuyển cán bộ, giáo viên.
29/04/2010
1343 Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29/04/2010 của Bộ Nội vụ về Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy
Số/Ký hiệu: 03/2010/TT-BNV ; Người ký: Đỗ Văn Thuận
Đã xem: 8825 lượt / Tải về: 1268 lượt

Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29/04/2010 của Bộ Nội vụ về Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy
29/04/2010
1344 Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức Văn thư, Lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp
Số/Ký hiệu: 02/2010/TT-BNV ; Người ký: Trần Văn Tuấn
Đã xem: 9697 lượt / Tải về: 1636 lượt

Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức Văn thư, Lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp
28/04/2010
1345 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức
Số/Ký hiệu: 46/2010/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 11825 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức
27/04/2010
1346 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
Số/Ký hiệu: 45/2010/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 3167 lượt / Tải về: 29 lượt

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
21/04/2010
1347 Thông tư số 01/2010/TT-BNV ngày 16/4/2010 của Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 01/2010/TT-BNV ; Người ký: Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Đã xem: 3067 lượt / Tải về: 222 lượt

Thông tư số 01/2010/TT-BNV ngày 16/4/2010 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
16/04/2010
1348 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15/4/2010 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
Số/Ký hiệu: 42/2010/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 53269 lượt / Tải về: 14370 lượt

Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15/4/2010 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
15/04/2010
1349 Nghi định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Số/Ký hiệu: 42/2010/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1381 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghi định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
15/04/2010
1350 Kế hoạch số 16/KH-BCĐ ngày 6/4/2010 của Ban Chỉ đạo triển khai Đề án Luân chuyển CB,GV tỉnh Quảng Nam Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào t
Số/Ký hiệu: 16/KH-BCĐ ; Người ký: Trần Minh Cả
Đã xem: 6108 lượt / Tải về: 453 lượt

Kế hoạch số 16/KH-BCĐ ngày 6/4/2010 của Ban Chỉ đạo triển khai Đề án Luân chuyển CB,GV tỉnh Quảng Nam Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2010 và 2011 - 2015
06/04/2010
1351 Quyết định số 1122/QD-UBND ngày 5/4/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam Phân công các huyện đồng bằng, thành phố kết nghĩa với các huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam.
Số/Ký hiệu: 1122/QD-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 4141 lượt / Tải về: 71 lượt

Quyết định số 1122/QD-UBND ngày 5/4/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam Phân công các huyện đồng bằng, thành phố kết nghĩa với các huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam.
05/04/2010
1352 Quyết định số 1082/QĐ-UBND ban hành ngày 31/03/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt chương trình phát triển Thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010-2012
Số/Ký hiệu: 1082/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Minh Ánh
Đã xem: 2922 lượt / Tải về: 22 lượt

Quyết định số 1082/QĐ-UBND ban hành ngày 31/03/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt chương trình phát triển Thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010-2012
31/03/2010
1353 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 17/3/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam Sửa đổi Điều 12 "Quy định thực hiện chế độ, chính sách luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo thuộc tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 05/2010/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 3064 lượt / Tải về: 40 lượt

Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 17/3/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam Sửa đổi Điều 12 "Quy định thực hiện chế độ, chính sách luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo thuộc tỉnh Quảng Nam" ban hành kèm theo Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
17/03/2010
1354 Quyết định của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 04/2010/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 2884 lượt / Tải về: 3 lượt

Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 16/03/2010 về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam
16/03/2010
1355 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Số/Ký hiệu: 24/2010/NĐ-CP ; Người ký: TT. Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 14494 lượt / Tải về: 2711 lượt

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
15/03/2010
1356 Hướng dẫn số 169/HD-VTLTNN ngày 10/3/2010 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
Số/Ký hiệu: 169/HD-VTLTNN ; Người ký: Cục trưởng Vũ Thị Minh Hương
Đã xem: 6386 lượt / Tải về: 491 lượt

Hướng dẫn số 169/HD-VTLTNN ngày 10/3/2010 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
10/03/2010
1357 Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 8/3/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo thuộc tỉnh Quảng Nam.
Số/Ký hiệu: 811/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Minh Ánh
Đã xem: 3590 lượt / Tải về: 55 lượt

Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 8/3/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo thuộc tỉnh Quảng Nam.
08/03/2010
1358 Nghi định số 18/2010/NĐ-CP ngày 5/3/2010 của Chính phủ về Đào tạo bồi dưỡng công chức
Số/Ký hiệu: 18/2010/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 12180 lượt / Tải về: 1753 lượt

Nghi định số 18/2010/NĐ-CP ngày 5/3/2010 của Chính phủ về Đào tạo bồi dưỡng công chức
05/03/2010
1359 Thông tư của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra.
Số/Ký hiệu: 02/2010/TT-TTCP ; Người ký: Tổng thanh tra Trần Văn Truyền
Đã xem: 4801 lượt / Tải về: 350 lượt

Thông tư của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra.
02/03/2010
1360 Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư
Số/Ký hiệu: 09/2010/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 12745 lượt / Tải về: 1996 lượt

Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư
08/02/2010

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ