Văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1488 items in 75 pages
1201 Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Văn Chuyên
Số/Ký hiệu: 1841/QÐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 2118 lượt / Tải về: 5 lượt

Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Văn Chuyên, giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam
03/06/2011
1202 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Cả tại cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tại tỉnh Quảng Nam năm 2011
Số/Ký hiệu: 185/TB-UBND ; Người ký: Võ Văn Viên
Đã xem: 4340 lượt / Tải về: 99 lượt

Thông báo số 185/TB-UBND ngày 02/6/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Cả tại cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tại tỉnh Quảng Nam năm 2011
02/06/2011
1203 Thông tư số 71/2011/TT-BTC ban hành ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng theo nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng
Số/Ký hiệu: 71/2011/TT-BTC ; Người ký: Nguyễn Thị Minh
Đã xem: 18184 lượt / Tải về: 3921 lượt

Thông tư số 71/2011/TT-BTC ban hành ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng theo nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng
24/05/2011
1204 Thông tin nhanh: Tình hình công tác chuẩn bị trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2011 – 2016
Số/Ký hiệu:   ; Người ký: GĐ. Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3524 lượt / Tải về: 11 lượt

Ngoài Ban Chỉ đạo và UBBC tỉnh, toàn tỉnh có 18 UBBC cấp huyện, thành phố; 244 UBBC xã, phường, thị trấn; 03 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, 22 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VIII, 190 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện,thành phố; 1636 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã, phường, thị trấn với trên 30.000 thành viên tham gia..
21/05/2011
1205 Thông báo số 53/UBBC-SNV ngày 20/05/2011 của Sở Nội vụ tỉnh về việc rút kinh nghiệm ngày bầu cử sớm - 19/5/2011
Số/Ký hiệu: 53/UBBC-SNV ; Người ký: TLCT. Thư ký Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 3433 lượt / Tải về: 4 lượt

Cuộc bầu cử sớm tại các khu vực bỏ phiếu của 06 huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức ngày 19/5/2011 nhìn chung diễn ra tốt đẹp, dân chủ, bình đẳng, đúng luật định, thực sự là ngày hội lớn của đồng bào các dân tộc vùng cao. Tuy nhiên, ...
20/05/2011
1206 Công văn số 319/SNV-XDCQ ngày 17/05/2011 của Sở Nội vụ tỉnh về việc thực hiện công tác kiểm tra và chế độ báo cáo trước, trong và sau ngày bầu cử
Số/Ký hiệu: 319/SNV-XDCQ ; Người ký: PGĐ. Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 3624 lượt / Tải về: 8 lượt

Để đảm bảo sự chỉ đạo của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND khóa VIII tỉnh Quảng Nam. Nhiệm kỳ 2011-2016 (UBBC tỉnh) và báo cáo kịp thời lên Hội đồng bầu cử; Ủy ban thường vụ quốc hội, chính phủ và Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam; Sở Nội vụ (cơ quan thường trực của UBBC tỉnh) yêu cầu UBBC đại biểu HĐND, phòng Nội vụ các huyện, thành phố thực hiện chỉ đạo công tác kiểm tra, chế độ báo cáo và một số nội dung công việc trước, trong và sau ngày bầu cử ...
17/05/2011
1207 Về việc kết thúc cuộc bỏ phiếu
Số/Ký hiệu: 50/UBBC-XDCQ ; Người ký: TLCT. Thư ký Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 3408 lượt / Tải về: 1 lượt

Trả lời ý kiến của một số địa phương về việc trong ngày bầu cử Tổ bầu cử đã vận động cử tri đi bỏ phiếu đạt 100% thì cho phép Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu; …
17/05/2011
1208 Quyết định điều động ông Nguyễn Văn Lúa, Phó Trưởng Ban Quảng lý Khu kinh tế mở Chu Lai
Số/Ký hiệu: 1527/QÐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 2500 lượt / Tải về: 26 lượt

Quyết định điều động ông Nguyễn Văn Lúa, Phó Trưởng Ban Quảng lý Khu kinh tế mở Chu Lai, đến nhận công tác tại UBND thành phố Tam Kỳ
16/05/2011
1209 Lịch dự khai mạc, tham gia bỏ phiếu; chỉ đạo, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: CV-SNV ; Người ký: GĐ. Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3519 lượt / Tải về: 25 lượt

Được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam, Sở Nội vụ thông báo Lịch dự khai mạc, tham gia bỏ phiếu; chỉ đạo, kiểm tra công tác bầu cử của các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong ngày bầu cử (22/5/2011)…
14/05/2011
1210 Lịch dự khai mạc; theo dõi, chỉ đạo công tác bầu cử sớm tại các huyện miền núi vào ngày thứ Năm - 19/5/2011
Số/Ký hiệu: CV-SNV ; Người ký: GĐ. Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3304 lượt / Tải về: 3 lượt

Thực hiện Công văn số 91/HĐBC ngày 19/4/2011 của Hội đồng bầu cử về việc cho phép tổ chức bầu cử sớm ở 30 xã thuộc 06 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam: Nam Trà My, Bắc Trà My; Phước Sơn, Nam Giang, Tây Giang và Hiệp Đức…
14/05/2011
1211 Lịch dự khai mạc, tham gia bỏ phiếu; chỉ đạo, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: CV-SNV ; Người ký: GĐ. Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3166 lượt / Tải về: 1 lượt

Được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam, Sở Nội vụ thông báo Lịch dự khai mạc, tham gia bỏ phiếu; chỉ đạo, kiểm tra công tác bầu cử của các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong ngày bầu cử (22/5/2011)…
14/05/2011
1212 Quyết định bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thị Tuyết Hạnh, Chi cục phó phụ trách Chi cục Bảo vệ Môi trường Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1477/QÐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 3288 lượt / Tải về: 15 lượt

Quyết định bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thị Tuyết Hạnh, Chi cục phó phụ trách Chi cục Bảo vệ Môi trường Quảng Nam giữ chức Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/6/2011
11/05/2011
1213 Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn ông Vũ Phúc Thịnh
Số/Ký hiệu: 1478/QÐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 2196 lượt / Tải về: 7 lượt

Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn ông Vũ Phúc Thịnh giữ chức Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ A Vương thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam
11/05/2011
1214 Khen thưởng công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
Số/Ký hiệu: 300/HD-SNV ; Người ký: GĐ.Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3193 lượt / Tải về: 5 lượt

Nhằm cổ vũ, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác bầu cử, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam hướng dẫn công tác khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 ...
10/05/2011
1215 Quyết định giao ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Tam Kỳ
Số/Ký hiệu: 1402/QÐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 4539 lượt / Tải về: 46 lượt

Quyết định giao ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Tam Kỳ phụ trách, điều hành UBND thành phố Tam Kỳ cho đến khi HĐND thành phố Tam Kỳ nhiệm kỳ 2011-2016 bầu Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ.pdf
05/05/2011
1216 Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Văn Tuất, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Tiêu chuẩn- Đo lường-Chất lượng Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1346/QÐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 3542 lượt / Tải về: 93 lượt

Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Văn Tuất, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Tiêu chuẩn- Đo lường-Chất lượng Quảng Nam giữ chức Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 05/5/2011.pdf
29/04/2011
1217 Quyết định số 615/QĐ-TTg ngày 25/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 07 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo
Số/Ký hiệu: 615/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 4806 lượt / Tải về: 381 lượt

Về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 07 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo
25/04/2011
1218 Hướng dẫn số 261/HD-SNV ban hành ngày 22/04/2011 của Sở Nội vụ tỉnh về công tác thi đua khen thưởng ngành nội vụ năm 2011 đối với Văn phòng (Phòng TC-HC…) các Sở, Ban, ngành
Số/Ký hiệu: 261/HD-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3261 lượt / Tải về: 29 lượt

Hướng dẫn số 261/HD-SNV ban hành ngày 22/04/2011 của Sở Nội vụ tỉnh về công tác thi đua khen thưởng ngành nội vụ năm 2011 đối với Văn phòng (Phòng TC-HC…) các Sở, Ban, ngành
22/04/2011
1219 Công văn số 1326/BNV-CQĐP ban hành 19/04/2011 của Bộ Nội vụ về việc sử dụng và quản lý con dấu bầu cử, phù hiệu bầu cử; sửa đổi, bổ sung một số biểu mẫu phục vụ ĐBQH và ĐBHĐBD
Số/Ký hiệu: 1326/BNV-CQĐP ; Người ký: BT. Trần Văn Tuấn
Đã xem: 3102 lượt / Tải về: 20 lượt

Thực hiện kết luật số 70/HĐBC ngày 08 ngày 4 năm 2011 tại phiên họp thứ 3 của Hội đồng bầu cử về việc tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
19/04/2011
1220 Công văn số 91/HĐBC ngày 19/04/2011 của Hội đồng bầu cử về việc cho phép tổ chức bầu cử sớm
Số/Ký hiệu: 91/HĐBC ; Người ký: Tổng TK. Phạm Minh Tuyên
Đã xem: 2835 lượt / Tải về: 1 lượt

Trả lời văn bản số 31/TTr-UBBC ngày 05 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban bầu cử địa biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị tổ chức bầu cử trước ngày 22 tháng 5 năm 2011 ở các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Nam, …
19/04/2011
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ