Văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1509 items in 76 pages
1201 Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phục vụ đối ngoại Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2622/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 3144 lượt / Tải về: 32 lượt

Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phục vụ đối ngoại Quảng Nam, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phục vụ đối ngoại thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 01/9/2011.
22/08/2011
1202 Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Đề án Đào tạo ngoại ngữ theo tiêu chuẩn quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2015
Số/Ký hiệu: 2607/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3202 lượt / Tải về: 22 lượt

Ban hành Đề án Đào tạo ngoại ngữ theo tiêu chuẩn quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2015
19/08/2011
1203 Quyết định điều động ông Nguyễn Như Công, Trưởng Phòng Quy hoạch và xây dựng thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai
Số/Ký hiệu: 2585/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 3361 lượt / Tải về: 40 lượt

Quyết định điều động ông Nguyễn Như Công, Trưởng Phòng Quy hoạch và xây dựng thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 19/8/2011.
17/08/2011
1204 Quyết định điều động ông Trần Văn Huỳnh, Trưởng Phòng Tài chính-Đầu tư thuộc Sở Tài chính tỉnh
Số/Ký hiệu: 2584/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 2882 lượt / Tải về: 18 lượt

Quyết định điều động ông Trần Văn Huỳnh, Trưởng Phòng Tài chính-Đầu tư thuộc Sở Tài chính tỉnh, đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quảng lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 19/8/2011.
17/08/2011
1205 Quyết định điều động ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn
Số/Ký hiệu: 2582/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 3177 lượt / Tải về: 24 lượt

Quyết định điều động ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn, đến nhận công tác tại Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, kể từ ngày 01/9/2011.
17/08/2011
1206 Công văn số 2976/UBND-NC ngày 17/8/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
Số/Ký hiệu: 2976/UBND-NC ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 893 lượt / Tải về: 2 lượt

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
17/08/2011
1207 Công văn số 2985/UBND-NC ngày 17/8/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
Số/Ký hiệu: 2985/UBND-NC ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 900 lượt / Tải về: 1 lượt

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
17/08/2011
1208 Công văn số 2982/UBND-NC ngày 17/8/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận tổ chức tôn giáo trực thuộc
Số/Ký hiệu: 2982/UBND-NC ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 914 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc chấp thuận tổ chức tôn giáo trực thuộc
17/08/2011
1209 Công văn số 2927/UBND-NC ngày 12/8/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
Số/Ký hiệu: 2927/UBND-NC ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 891 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
12/08/2011
1210 Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đình Thảng, quyền Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2532/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 3227 lượt / Tải về: 46 lượt

Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đình Thảng, quyền Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam giữ chức Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, kể từ ngày 15/8/2011.
10/08/2011
1211 Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ban hành ngày 08/8/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 37/2007/nđ-cp ngày 09 tháng 3 năm 2007 của chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
Số/Ký hiệu: 68/2011/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 5086 lượt / Tải về: 436 lượt

Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ban hành ngày 08/8/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 37/2007/nđ-cp ngày 09 tháng 3 năm 2007 của chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
08/08/2011
1212 Quyết định số 2398/QĐ-UBND ban hành ngày 28/07/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Đề án tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2016.
Số/Ký hiệu: 2398/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 7475 lượt / Tải về: 1124 lượt

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Đề án tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2016.
28/07/2011
1213 Đề án Tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2016.
Số/Ký hiệu: 2398/QĐ-UBND ; Người ký: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 9002 lượt / Tải về: 632 lượt

Đề án Tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2016.
28/07/2011
1214 Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ban hành ngày 27/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
Số/Ký hiệu: 40/2011/QĐ-TTg ; Người ký: .
Đã xem: 19167 lượt / Tải về: 2815 lượt

Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ban hành ngày 27/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
27/07/2011
1215 Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày ban hành 07/07/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ
Số/Ký hiệu: 57/2011/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 8677 lượt / Tải về: 548 lượt

Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày ban hành 07/07/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ
07/07/2011
1216 Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Việt Cường
Số/Ký hiệu: 2162/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 2423 lượt / Tải về: 16 lượt

Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Việt Cường, giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam.
01/07/2011
1217 Hướng dẫn số 391/HD-SNV ban hành ngày 20/6/2011 của Sở Nội vụ tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 và Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 391/HD-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4745 lượt / Tải về: 319 lượt

Hướng dẫn số 391/HD-SNV ban hành ngày 20/6/2011 của Sở Nội vụ tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 và Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
20/06/2011
1218 Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 12 /2011/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3183 lượt / Tải về: 22 lượt

Quyết định số 12 /2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
16/06/2011
1219 Hướng dẫn số 25/HD-TĐKT ban hành ngày 14/6/2011 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh về tổ chức hoạt động, chấm điểm thi đua, bình xét khen thưởng Cụm, Khối thi đua của tỉnh
Số/Ký hiệu: 25/HD-TĐKT ; Người ký: HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƯỞNG
Đã xem: 6303 lượt / Tải về: 414 lượt

Hướng dẫn số 25/HD-TĐKT ban hành ngày 14/6/2011 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh về tổ chức hoạt động, chấm điểm thi đua, bình xét khen thưởng Cụm, Khối thi đua của tỉnh
14/06/2011
1220 Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Khắc Minh
Số/Ký hiệu: 1839/QÐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 2285 lượt / Tải về: 5 lượt

Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Khắc Minh, giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam
03/06/2011

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ