Văn bản - Thông báo
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1616 items in 81 pages
41 Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14 năm 2021 hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 1187/NQ-UBTVQH14 ; Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Đã xem: 69 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14 năm 2021 hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
11/01/2021
42 Nghị quyết 1186/2021/UBTVQH14 hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, l
Số/Ký hiệu: 1186/2021/UBTVQH14 ; Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Đã xem: 76 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị quyết 1186/2021/UBTVQH14 hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, l
11/01/2021
43 Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 năm 2021 dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV
Số/Ký hiệu: 1185/NQ-UBTVQH14 ; Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Đã xem: 67 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 năm 2021 dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV
11/01/2021
44 Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 07/01/2020 về tổ chức triển khai các công việc liên quan cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc trách nhiệm của Thường trực
Số/Ký hiệu: 03/KH-HĐND ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 81 lượt / Tải về: 0 lượt

Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 07/01/2020 về tổ chức triển khai các công việc liên quan cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc trách nhiệm của Thường trực
07/01/2021
45 Công văn về việc thực hiện báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ
Số/Ký hiệu: 2405/SNV-CCVTLT ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 903 lượt / Tải về: 182 lượt

Về việc thực hiện báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ
27/12/2020
46 Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 5 năm giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Nội vụ
Số/Ký hiệu: 000000 ; Người ký: Lê Vĩnh Tân
Đã xem: 995 lượt / Tải về: 71 lượt

Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 5 năm giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Nội vụ
25/12/2020
47 Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2021
Số/Ký hiệu: 2633/KH-SNV ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 1152 lượt / Tải về: 225 lượt

Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2021
18/12/2020
48 Thông báo bổ sung danh sách miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
Số/Ký hiệu: 2605/TB-SNV ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 1680 lượt / Tải về: 612 lượt

Bổ sung danh sách miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
16/12/2020
49 Thông báo bổ sung danh sách miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
Số/Ký hiệu: 2613/TB-SNV ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 1178 lượt / Tải về: 339 lượt

Bổ sung danh sách miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
16/12/2020
50 Thông báo về việc miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Số/Ký hiệu: 2256/TB-SNV ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 1631 lượt / Tải về: 764 lượt

về việc miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển công chức năm 2020
09/12/2020
51 Thông báo về việc đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trong kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Số/Ký hiệu: 2520/TB-HĐTTCC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 1663 lượt / Tải về: 478 lượt

Về việc đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trong kỳ thi tuyển công chức năm 2020
04/12/2020
52 Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiể
Số/Ký hiệu: 13-HD/UBKTTW ; Người ký: Bùi Thị Minh Hoài
Đã xem: 71 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiể
02/12/2020
53 Kế hoạch 4711/KH-BTTTT ngày 26/11/2020 về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 4711/KH-BTTTT ; Người ký: Hoàng Vĩnh Bảo
Đã xem: 64 lượt / Tải về: 0 lượt

Kế hoạch 4711/KH-BTTTT ngày 26/11/2020 về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
26/11/2020
54 Thông tư 102/2020/TT-BTC hướng dẫn về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 102/2020/TT-BTC ; Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính
Đã xem: 78 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông tư 102/2020/TT-BTC hướng dẫn về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
23/11/2020
55 Thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2020
Số/Ký hiệu: 2391/TB-HĐTTCC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 4572 lượt / Tải về: 2255 lượt

Về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2020
20/11/2020
56 Nghị quyết 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 133/2020/QH14 ; Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Đã xem: 57 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị quyết 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
17/11/2020
57 Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
Số/Ký hiệu: 3180/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 7208 lượt / Tải về: 5269 lượt

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020
13/11/2020
58 Công văn về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Số/Ký hiệu: 2190/SNV-CCVC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 2197 lượt / Tải về: 478 lượt

Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
30/10/2020
59 Công văn trả lời kiến nghị, đề xuất liên quan đến Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020
Số/Ký hiệu: 5401/BNV-VP ; Người ký: Vũ Đăng Minh
Đã xem: 1963 lượt / Tải về: 489 lượt

Công văn trả lời kiến nghị, đề xuất liên quan đến Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020
13/10/2020
60 Một số khó khăn, vướng mắc khi triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Số/Ký hiệu: 0 ; Người ký: Lê Vĩnh Tân
Đã xem: 1427 lượt / Tải về: 153 lượt

Một số khó khăn, vướng mắc khi triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
13/10/2020

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ