Văn bản - Thông báo
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1616 items in 81 pages
21 Kế hoạch số 75/KH-MTTQ-BTT ngày 25/01/2021 về việc tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 75/KH-MTTQ-BTT ; Người ký: Nguyễn Phi Hùng
Đã xem: 231 lượt / Tải về: 0 lượt

Kế hoạch số 75/KH-MTTQ-BTT ngày 25/01/2021 về việc tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
25/01/2021
22 Công văn số 140-CV/TU ngày 25/01/2021 về Hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số/Ký hiệu: 140-CV/TU ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 227 lượt / Tải về: 3 lượt

Công văn số 140-CV/TU ngày 25/01/2021 về Hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
25/01/2021
23 Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 Về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số/Ký hiệu: 265/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 177 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 Về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
25/01/2021
24 Kế hoạch số 256/KH-MTTW-BTT ngày 25/01/2021 về kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số/Ký hiệu: 256/KH-MTTW-BTT ; Người ký: Trần Thanh Mẫn
Đã xem: 159 lượt / Tải về: 2 lượt

Kế hoạch số 256/KH-MTTW-BTT ngày 25/01/2021 về kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
25/01/2021
25 Quyết định số 77-QĐ/TU ngày 22/01/2021 về thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số/Ký hiệu: 77-QĐ/TU ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 140 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định số 77-QĐ/TU ngày 22/01/2021 về thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
22/01/2021
26 Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20/01/2021 Về việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 03/CT-UBN ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 115 lượt / Tải về: 0 lượt

Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20/01/2021 Về việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
20/01/2021
27 Hướng dẫn 169-HD/BTGTW ngày 20/01/2021 về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 169-HD/BTGTW ; Người ký: Phan Xuân Thủy
Đã xem: 98 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn 169-HD/BTGTW ngày 20/01/2021 về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
20/01/2021
28 Hướng dẫn 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 36-HD/BTCTW ; Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Đã xem: 114 lượt / Tải về: 1 lượt

Hướng dẫn 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
20/01/2021
29 Kế hoạch số 12/HĐND-VP ngày 19/01/2021 về triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử
Số/Ký hiệu: 12/HĐND-VP ; Người ký: Trần Xuân Vinh
Đã xem: 100 lượt / Tải về: 0 lượt

Kế hoạch số 12/HĐND-VP ngày 19/01/2021 về triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử
19/01/2021
30 Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 42/KH-HĐBCQG ; Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
Đã xem: 104 lượt / Tải về: 0 lượt

Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
19/01/2021
31 Thông tri 13/TT-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 13/TT-MTTW-BTT ; Người ký: Trần Thanh Mẫn
Đã xem: 101 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông tri 13/TT-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
19/01/2021
32 Kế hoạch công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2021
Số/Ký hiệu: 292/KH-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 649 lượt / Tải về: 69 lượt

Kế hoạch công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2021
19/01/2021
33 Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội
Số/Ký hiệu: 41/NQ-HĐBCQG ; Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Đã xem: 117 lượt / Tải về: 6 lượt

Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội
18/01/2021
34 Nghị quyết liên tịch 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
Số/Ký hiệu: 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ; Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Thanh
Đã xem: 80 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị quyết liên tịch 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
15/01/2021
35 Dự thảo báo cáo tổng kết phục vụ Hội nghị
Số/Ký hiệu: 0 ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 628 lượt / Tải về: 82 lượt

Tổng kết công tác Nội vụ năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
15/01/2021
36 Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 02/CT-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 69 lượt / Tải về: 0 lượt

Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
14/01/2021
37 Thông báo thay đổi thời gian Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2021
Số/Ký hiệu: 82/TB-SNV ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 770 lượt / Tải về: 89 lượt

Thay đổi thời gian Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2021
11/01/2021
38 Công văn về việc báo cáo tham luận tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2021
Số/Ký hiệu: 86/SNV-VP ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 738 lượt / Tải về: 80 lượt

Về việc báo cáo tham luận tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2021
11/01/2021
39 Công văn về việc góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Số/Ký hiệu: 87/SNV-VP ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 708 lượt / Tải về: 91 lượt

Về việc góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
11/01/2021
40 Thông tư 01/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 01/2021/TT-BNV ; Người ký: Lê Vĩnh Tân
Đã xem: 84 lượt / Tải về: 1 lượt

Thông tư 01/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
11/01/2021

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ