Văn bản
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1306 items in 66 pages
201 Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Văn Nghi, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quảng Nam, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam trực thuộc Sở NN&PTNT, kể từ ngày 20/4/2016
Số/Ký hiệu: 1440/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 646 lượt / Tải về: 9 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Văn Nghi, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quảng Nam, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam trực thuộc Sở NN&PTNT, kể từ ngày 20/4/2016
20/04/2016
202 Công văn số 485/SNV-CCVC ngày 19/4/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức ngành khoa học và công nghệ
Số/Ký hiệu: 485/SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3805 lượt / Tải về: 69 lượt

Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức ngành khoa học và công nghệ
19/04/2016
203 Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Bùi Thị Bích Thuỷ giữ chức Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Quảng Nam, trực thuộc Sở Y tế, kể từ ngày 15/4/2016
Số/Ký hiệu: 1392/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3377 lượt / Tải về: 54 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Bùi Thị Bích Thuỷ giữ chức Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Quảng Nam, trực thuộc Sở Y tế, kể từ ngày 15/4/2016
15/04/2016
204 Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều động ông Huỳnh Phước Nhất đến nhận công tác tại Sở Y tế kể từ ngày 15/4/2016, nhiệm vụ của ông Huỳnh Phước Nhất do Giám đốc Sở Y tế phân công
Số/Ký hiệu: 1391/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 3087 lượt / Tải về: 61 lượt

Về việc điều động ông Huỳnh Phước Nhất đến nhận công tác tại Sở Y tế kể từ ngày 15/4/2016, nhiệm vụ của ông Huỳnh Phước Nhất do Giám đốc Sở Y tế phân công
15/04/2016
205 Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Tân giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Nam, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số/Ký hiệu: 1390/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2797 lượt / Tải về: 22 lượt

Về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Tân giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Nam, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15/04/2016
206 Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Từ Văn Khánh giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam, kể từ ngày 15/4/2016
Số/Ký hiệu: 1389/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2537 lượt / Tải về: 39 lượt

Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Từ Văn Khánh giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam, kể từ ngày 15/4/2016
15/04/2016
207 Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Phước Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Xã hội Quảng Nam trực thuộc Sở Lao động, Thương Binh - Xã hội
Số/Ký hiệu: 1388/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2290 lượt / Tải về: 26 lượt

Về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Phước Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Xã hội Quảng Nam trực thuộc Sở Lao động, Thương Binh - Xã hội
15/04/2016
208 Công văn số 466/SNV-XDCQ&CTTN ngày 14/4/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc triệu tập cán bộ, công chức trẻ cấp xã tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước
Số/Ký hiệu: 466/SNV-XDCQ&CTTN ; Người ký: Trần Ngọc Hoà
Đã xem: 2383 lượt / Tải về: 69 lượt

Về việc triệu tập cán bộ, công chức trẻ cấp xã tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước
14/04/2016
209 Công văn số 403/SNV-VP ngày 05/4/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc báo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 403/SNV-VP ; Người ký: Trần Ngọc Hoà
Đã xem: 2411 lượt / Tải về: 20 lượt

Về việc báo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
05/04/2016
210 Công văn số 393/SNV-CCHC ngày 04/4/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết TTHC
Số/Ký hiệu: 393 / SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 1784 lượt / Tải về: 82 lượt

Về việc triển khai thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết TTHC
04/04/2016
211 Kế hoạch số 395 /KH- SNV-CĐN ngày 04/4/2016 của Sở Nội vụ và Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam về xây dựng chương trình phối hợp công tác năm 2016
Số/Ký hiệu: 395 /KH- SNV-CĐN ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng - Hà Diện
Đã xem: 1649 lượt / Tải về: 25 lượt

Xây dựng chương trình phối hợp công tác năm 2016
04/04/2016
212 Công văn số 342/SNV-CCVC ngày 28/3/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo danh sách, số lượng công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật năm 2015
Số/Ký hiệu: 342/SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2170 lượt / Tải về: 81 lượt

Về việc báo cáo danh sách, số lượng công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật năm 2015
28/03/2016
213 Công văn số 327/SNC-CCVC ngày 21/3/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Số/Ký hiệu: 327/SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2953 lượt / Tải về: 341 lượt

Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
21/03/2016
214 Công văn số 319/ SNV-CCHC ngày 17/3/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về góp ý dự thảo Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Nam trong công tác cải cách hành chính
Số/Ký hiệu: 319/SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2032 lượt / Tải về: 92 lượt

Góp ý dự thảo Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Nam trong công tác cải cách hành chính
17/03/2016
215 Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thành Nam, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và Thú y Quảng Nam trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kể từ ngày 15/3/2016
Số/Ký hiệu: 934/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2183 lượt / Tải về: 44 lượt

Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thành Nam, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và Thú y Quảng Nam trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kể từ ngày 15/3/2016
14/03/2016
216 Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở
Số/Ký hiệu: 931/QĐ-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 552 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở
14/03/2016
217 Công văn số 263 /SNV-CCVC ngày 09/3/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về chiêu sinh các khóa bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên, chuyên viên chính mở tại Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 263 /SNV-CCVC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2499 lượt / Tải về: 131 lượt

chiêu sinh các khóa bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên, chuyên viên chính mở tại Quảng Nam
09/03/2016
218 Công văn số 261/SNV-CCHC ngày 09/3/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc góp ý dự thảo Bộ Chỉ số cải cách hành chính
Số/Ký hiệu: 261 /SNV-CCHC ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2237 lượt / Tải về: 123 lượt

Góp ý dự thảo Bộ Chỉ số cải cách hành chính
09/03/2016
219 Hướng dẫn số 81/HD-BTĐKT ngày 08/3/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021
Số/Ký hiệu: 81/HD-BTĐKT ; Người ký: Trịnh Thị Minh Xuân
Đã xem: 2255 lượt / Tải về: 68 lượt

Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021
08/03/2016
220 Kế hoạch số 884/KH-UBND ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2016
Số/Ký hiệu: 884/KH-UBND ; Người ký: Đinh Văn Thu
Đã xem: 2042 lượt / Tải về: 92 lượt

Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2016
08/03/2016
    
Đăng nhập
Tài khoản