Văn bản - Thông báo
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1673 items in 84 pages
1 Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm 2022
Số/Ký hiệu: 123 ; Người ký: ....
Đã xem: 65 lượt / Tải về: 0 lượt

Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm 2022
05/07/2022
2 Báo cáo kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ tỉnh
Số/Ký hiệu: DT ; Người ký: DT
Đã xem: 259 lượt / Tải về: 0 lượt

Báo cáo kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ tỉnh
27/06/2022
3 Trả lời kiến nghị, đề xuất của đơn vị địa phương tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam 6 tháng cuối năm 2022
Số/Ký hiệu: DT ; Người ký: DT
Đã xem: 292 lượt / Tải về: 0 lượt

Trả lời kiến nghị, đề xuất của đơn vị địa phương tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh Quảng Nam 6 tháng cuối năm 2022
27/06/2022
4 Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương
Số/Ký hiệu: 423/QĐ-BNV ; Người ký: Trương Hải Long
Đã xem: 268 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương
02/06/2022
5 Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương
Số/Ký hiệu: 420/QĐ-BNV ; Người ký: Trương Hải Long
Đã xem: 275 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương
02/06/2022
6 Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương
Số/Ký hiệu: 424/QĐ-BNV ; Người ký: Trương Hải Long
Đã xem: 196 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương
02/06/2022
7 Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương
Số/Ký hiệu: 425/QĐ-BNV ; Người ký: Trương Hải Long
Đã xem: 213 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương
02/06/2022
8 Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2021
Số/Ký hiệu: 183/TB-HĐTNNTH ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 2395 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2021
24/03/2022
9 Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2021
Số/Ký hiệu: 695/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 2586 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2021
16/03/2022
10 Thông báo Tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2021
Số/Ký hiệu: 145 /TB-HĐTNNTH ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 1940 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo Tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2021
11/03/2022
11 Công văn chấm dứt hoạt động đường dây nóng cải cách hành chính tỉnh
Số/Ký hiệu: 1186/UBND-NCKS ; Người ký: Hồ Quang Bửu
Đã xem: 831 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn chấm dứt hoạt động đường dây nóng cải cách hành chính tỉnh
03/03/2022
12 Thông báo điểm phỏng vấn (vòng 2) Kỳ tuyển dụng công chức, viên chức đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2021
Số/Ký hiệu: 97/TB-HĐTD ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 1816 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo điểm phỏng vấn (vòng 2) Kỳ tuyển dụng công chức, viên chức đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2021
20/02/2022
13 Lịch sát hạch vòng 2 và Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kỳ tuyển dụng CCVC đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2021
Số/Ký hiệu: . ; Người ký: .
Đã xem: 1406 lượt / Tải về: 0 lượt

Lịch sát hạch vòng 2 và Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kỳ tuyển dụng CCVC đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2021
18/02/2022
14 Thông báo điểm thi viết Kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021
Số/Ký hiệu: 85/TB-HĐKTSH ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 1831 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo điểm thi viết Kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021
16/02/2022
15 Quyết định ban hành Nội quy, Quy chế kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021
Số/Ký hiệu: 80/QĐ-HĐKTSH ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 1130 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định ban hành Nội quy, Quy chế kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021
15/02/2022
16 Thông tư 07/2021/TT-BNV quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ
Số/Ký hiệu: 07/2021/TT-BNV ; Người ký: Phạm Thị Thanh Trà
Đã xem: 1425 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông tư 07/2021/TT-BNV quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ
31/12/2021
17 Thông báo Lịch Tiếp công dân của Giám đốc Sở Nội vụ năm 2022
Số/Ký hiệu: 68/TB-SNV ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 972 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo Lịch Tiếp công dân của Giám đốc Sở Nội vụ năm 2022
10/02/2022
18 Tài liệu ôn tập kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021
Số/Ký hiệu: ... ; Người ký: ...
Đã xem: 1454 lượt / Tải về: 0 lượt

Tài liệu ôn tập kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021
24/01/2022
19 Kế hoạch kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021
Số/Ký hiệu: 9477/KH-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 1974 lượt / Tải về: 0 lượt

Kế hoạch kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021
31/12/2021
20 Công văn triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh về phân cấp, quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức các tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh
Số/Ký hiệu: 2944/SNV-TCBC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 1438 lượt / Tải về: 0 lượt

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh về phân cấp, quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức các tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh
30/12/2021