Văn bản - Thông báo
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1651 items in 83 pages
1 Quyết định ban hành Quy định về phân cấp, quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức các tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 28/2021/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 599 lượt / Tải về: 0 lượt

Quyết định ban hành Quy định về phân cấp, quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức các tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam
16/11/2021
2 Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 2 năm 2021
Số/Ký hiệu: 259/TB-HĐKTSH ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 716 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 2 năm 2021
16/11/2021
3 Danh mục tài liệu tham khảo, thời gian tổ chức thi viết kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 2 năm 2021
Số/Ký hiệu: 148/HĐKTSH ; Người ký: Trần Văn Tân
Đã xem: 714 lượt / Tải về: 0 lượt

Danh mục tài liệu tham khảo, thời gian tổ chức thi viết kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 2 năm 2021
10/11/2021
4 Tài liệu hội nghị trực tuyến của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền
Số/Ký hiệu: 2408/SNV-VP ; Người ký: Phạm Như Phi
Đã xem: 321 lượt / Tải về: 0 lượt

Tài liệu hội nghị trực tuyến của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền
03/11/2021
5 Thông báo thanh lý tài sản thuộc Sở Nội vụ
Số/Ký hiệu: 224/TB-SNV ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 517 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo thanh lý tài sản thuộc Sở Nội vụ
01/11/2021
6 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Số/Ký hiệu: 7376/HD-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 586 lượt / Tải về: 0 lượt

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
19/10/2021
7 Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức đối với người đi học theo chế độ cử tuyển
Số/Ký hiệu: 200/TB-SNV ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 1289 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2021
18/10/2021
8 Báo cáo việc sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập và giao, sử dụng, đề xuất số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Số/Ký hiệu: 2207/SNV-TCBC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 738 lượt / Tải về: 0 lượt

Báo cáo việc sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập và giao, sử dụng, đề xuất số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
12/10/2021
9 Công văn v/v xây dựng, thẩm định Đề án vị trí việc làm
Số/Ký hiệu: 1829/SNV-TCBC ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 1644 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn v/v xây dựng, thẩm định Đề án vị trí việc làm (kèm theo Mẫu Đề án VTVL và các phụ lục tham khảo)
31/08/2021
10 Tổng hợp trả lời kiến nghị, đề xuất của địa phương, đơn vị tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 ngành Nội vụ tỉnh
Số/Ký hiệu: Dự thảo ; Người ký: Sở Nội vụ
Đã xem: 2235 lượt / Tải về: 0 lượt

Tổng hợp trả lời kiến nghị, đề xuất của địa phương, đơn vị tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 ngành Nội vụ tỉnh
07/07/2021
11 Thông báo về việc đăng tải danh mục tài liệu ôn tập kỳ kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 1 năm 2021
Số/Ký hiệu: 1354/TB-SNV ; Người ký: Trần Thị Kim Hoa
Đã xem: 3485 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc đăng tải danh mục tài liệu ôn tập kỳ kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 1 năm 2021
30/06/2021
12 Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biêur HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 95/BC-UBBC ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 1903 lượt / Tải về: 0 lượt

Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biêur HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
12/06/2021
13 Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 90/NQ-UBBC ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 2040 lượt / Tải về: 0 lượt

Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
03/06/2021
14 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐBC quốc gia tại Hội nghị toàn quốc công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 264/TB-VPHĐBCQG ; Người ký: Bùi Văn Cường
Đã xem: 2324 lượt / Tải về: 0 lượt

Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐBC quốc gia tại Hội nghị toàn quốc công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
18/05/2021
15 Phướng án phòng, chống dịch Covid-19 trong bầu cử ĐBQH kháo XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 902/SYT-PA ; Người ký: Mai Văn Mười
Đã xem: 2108 lượt / Tải về: 0 lượt

Phướng án phòng, chống dịch Covid-19 trong bầu cử ĐBQH kháo XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
18/05/2021
16 Công văn v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trước và trong thời gian bầu cử
Số/Ký hiệu: 2876/UBND-KGVX ; Người ký: Trần Văn Tân
Đã xem: 1714 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trước và trong thời gian bầu cử
17/05/2021
17 Công văn về việc phối hợp thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số/Ký hiệu: 2197/BNV-VP ; Người ký: Vũ Đăng Minh
Đã xem: 1908 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn về việc phối hợp thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
16/05/2021
18 Một số vấn đề cần tiếp tục lưu ý trong quá trình tổ chức bầu cử
Số/Ký hiệu: 684/HĐBCQG-TBVBPLTTTT ; Người ký: Trần Thanh Mẫn
Đã xem: 1781 lượt / Tải về: 0 lượt

Một số vấn đề cần tiếp tục lưu ý trong quá trình tổ chức bầu cử
15/05/2021
19 Một số lưu ý khi xây dựng Báo cáo kết quả công tác bầu cử phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp NK 2021-2026
Số/Ký hiệu: 232/VPHĐBCQG-TT ; Người ký: Nguyễn Thị Thanh
Đã xem: 1868 lượt / Tải về: 0 lượt

Một số lưu ý khi xây dựng Báo cáo kết quả công tác bầu cử phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp NK 2021-2026
14/05/2021
20 Công văn về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác phục vụ bầu cử
Số/Ký hiệu: 64/UBBC-SNV ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 1372 lượt / Tải về: 0 lượt

Công văn về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác phục vụ bầu cử
13/05/2021