Công tác thanh tra
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 69 items in 4 pages
61 Nghị định của Chính phủ Quy định về Thanh tra viên và Cộng tác viên thanh tra.
Số/Ký hiệu: 97/2011/NĐ-CP ; Người ký: Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 4100 lượt / Tải về: 91 lượt

Nghị định của Chính phủ Quy định về Thanh tra viên và Cộng tác viên thanh tra.
21/10/2011
62 Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.
Số/Ký hiệu: 86/2011/NĐ-CP ; Người ký: Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2281 lượt / Tải về: 3 lượt

Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.
22/09/2011
63 Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ban hành ngày 08/8/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 37/2007/nđ-cp ngày 09 tháng 3 năm 2007 của chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
Số/Ký hiệu: 68/2011/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 4922 lượt / Tải về: 433 lượt

Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ban hành ngày 08/8/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 37/2007/nđ-cp ngày 09 tháng 3 năm 2007 của chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
08/08/2011
64 Luật của Quốc hội khóa 12 ban hành Luật Thanh tra.
Số/Ký hiệu: 56/2010/QH12 ; Người ký: Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 2701 lượt / Tải về: 36 lượt

Luật của Quốc hội khóa 12 ban hành Luật Thanh tra.
15/11/2010
65 Thông tư của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra.
Số/Ký hiệu: 02/2010/TT-TTCP ; Người ký: Tổng thanh tra Trần Văn Truyền
Đã xem: 4740 lượt / Tải về: 350 lượt

Thông tư của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra.
02/03/2010
66 Thông tư của Thanh tra Chính phủ số 01/2010/TT-TTCP ngày 22 tháng 01 năm 2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
Số/Ký hiệu: 01/2010/TT-TTCP ; Người ký: Trần Văn Truyền
Đã xem: 3939 lượt / Tải về: 209 lượt

Thông tư của Thanh tra Chính phủ số 01/2010/TT-TTCP ngày 22 tháng 01 năm 2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
22/01/2010
67 Mẫu báo cáo Kết quả xử lý kỷ luật đối với các cá nhân, tổ chức có sai phạm về tài chính-ngân sách theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 4469 lượt / Tải về: 431 lượt

Mẫu báo cáo Kết quả xử lý kỷ luật đối với các cá nhân, tổ chức có sai phạm về tài chính-ngân sách theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ
20/11/2008
68 Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ban hành ngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
Số/Ký hiệu: 85/2008/QĐ-TTg ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 3720 lượt / Tải về: 150 lượt

Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ban hành ngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
03/07/2008
69 Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành quy chế hoạt động của Đoàn Thanh tra.
Số/Ký hiệu: 2151/2006/QĐ-TTCP ; Người ký: Tổng thanh tra Trần Văn Truyền
Đã xem: 5089 lượt / Tải về: 474 lượt

Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành quy chế hoạt động của Đoàn Thanh tra.
10/11/2006

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ