Công tác thanh tra
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 69 items in 4 pages
41 Thông báo số 1128/TB-SNV ngày 16/10/2013 của Sở Nội vụ về chương trình, nội dung, thời gian thanh tra của Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1128/TB-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3543 lượt / Tải về: 68 lượt

Thông báo chương trình, nội dung, thời gian thanh tra của Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Quảng Nam
16/10/2013
42 Công văn 3420/UBND-NC ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thanh tra công tác nội vụ
Số/Ký hiệu: 3420/UBND-NC ; Người ký: Nguyễn Ngọc Truyền
Đã xem: 3658 lượt / Tải về: 44 lượt

Về việc thanh tra công tác nội vụ
09/09/2013
43 Công văn số 389/TTBNV-P2 ngày 04/9/2013 của Bộ Nội vụ về việc chuẩn bị tiến hành thanh tra
Số/Ký hiệu: 389/TTBNV-P2 ; Người ký: Nguyễn Hữu Tuấn
Đã xem: 3632 lượt / Tải về: 50 lượt

Về việc chuẩn bị tiến hành thanh tra
04/09/2013
44 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
Số/Ký hiệu: 78/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 2462 lượt / Tải về: 33 lượt

Về minh bạch tài sản, thu nhập
17/07/2013
45 Nghị định 59/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
Số/Ký hiệu: 59/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 6555 lượt / Tải về: 392 lượt

Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
17/06/2013
46 Thông tư Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
Số/Ký hiệu: 03/2013/TT-TTCP ; Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Đã xem: 4455 lượt / Tải về: 272 lượt

Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
10/06/2013
47 Công văn về việc điều chỉnh thời gian thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013 (kèm theo Thông báo về việc điều chỉnh chương trình làm việc của Đoàn thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2013 tại UBND thành phố Hội An)
Số/Ký hiệu: 08/TTra ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 8610 lượt / Tải về: 463 lượt

Công văn số 08/TTra ngày 04/5/2013 của Sở Nội vụ về việc điều chỉnh thời gian thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013
04/05/2013
48 Thông báo chương trình làm việc của Đoàn Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013 tại UBND TP Hội An
Số/Ký hiệu: 42 /TB-ĐTTKT ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 6855 lượt / Tải về: 373 lượt

Thông báo số 42/TB-ĐTTKT ngày 13/3/2013 của Sở Nội vụ tỉnh về chương trình làm việc của Đoàn Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013 tại UBND TP Hội An
13/03/2013
49 Thông báo chương trình làm việc của Đoàn Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013 tại UBND huyện Tiên Phước
Số/Ký hiệu: 41 /TB-ĐTTKT ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 4724 lượt / Tải về: 72 lượt

Thông báo số 41/TB-ĐTTKT ngày 13/3/2013 của Sở Nội vụ tỉnh về chương trình làm việc của Đoàn Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013 tại UBND huyện Tiên Phước
13/03/2013
50 Quyết định về việc thành lập Đoàn Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013 tại UBND TP Hội An
Số/Ký hiệu: 39 /QĐ-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 20286 lượt / Tải về: 2582 lượt

Quyết định số 39 /QĐ-SNV ngày 13/3/2013 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thành lập Đoàn Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013 tại UBND TP Hội An
13/03/2013
51 Quyết định về việc thành lập Đoàn Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013 tại UBND huyện Tiên Phước
Số/Ký hiệu: 40 /QĐ-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3946 lượt / Tải về: 43 lượt

Quyết định số 40/QĐ-SNV ngày 13/3/2013 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thành lập Đoàn Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013 tại UBND huyện Tiên Phước
13/03/2013
52 Thông báo Chương trình, nội dung,thời gian kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh
Số/Ký hiệu: 186 /TB-TKT ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 5548 lượt / Tải về: 181 lượt

Thông báo số 186 /TB-TKT ngày 11/3/2013 của Sở Nội vụ tỉnh về Chương trình, nội dung,thời gian kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh
11/03/2013
53 Thông báo Lịch Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013
Số/Ký hiệu: 02 /TB-TT ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 9367 lượt / Tải về: 1032 lượt

Thông báo số 02/TB-SNV ngày 26/02/2013 của Sở Nội vụ tỉnh về Lịch Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013
26/02/2013
54 Nghị định 90 CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ
Số/Ký hiệu: 90/2012/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 3698 lượt / Tải về: 128 lượt

Nghị định 90 CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ
05/11/2012
55 Công văn của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả xử lý kỷ luật sau thanh tra, kiểm toán theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 5014 /UBND- NC ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 4284 lượt / Tải về: 156 lượt

Công văn số 5014 /UBND- NC ban hành ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả xử lý kỷ luật sau thanh tra, kiểm toán theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (kèm theo Mẫu Báo cáo kết quả xử lý CT 33)
28/12/2012
56 Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2013
Số/Ký hiệu: 200/QĐ-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4175 lượt / Tải về: 171 lượt

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2013
15/12/2012
57 Kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2012
Số/Ký hiệu: 4814/UBND-NC ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2502 lượt / Tải về: 15 lượt

Kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2012
14/12/2012
58 Hướng dẫn kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2012 (Thanh tra tỉnh)
Số/Ký hiệu: 564/TTT-NV4 ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 2661 lượt / Tải về: 37 lượt

Hướng dẫn kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2012 (Thanh tra tỉnh)
14/12/2012
59 Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013
Số/Ký hiệu: 39 /KH-TT ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 8588 lượt / Tải về: 973 lượt

Kế hoạch số 39/KH-TT ngày 04/12/2012 của Sở Nội vụ về việc Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013
04/12/2012
60 Thông tư 02 của Thanh tra CP quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyển, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Số/Ký hiệu: 02/2012/TT-TTCP ; Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Đã xem: 3400 lượt / Tải về: 57 lượt

Thông tư 02 của Thanh tra CP quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyển, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng
13/07/2012Hình ảnh có liên quan


Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ