Công tác thanh tra
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 65 items in 4 pages
41 Nghị định 59/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
Số/Ký hiệu: 59/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 6011 lượt / Tải về: 392 lượt

Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
17/06/2013
42 Thông tư Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
Số/Ký hiệu: 03/2013/TT-TTCP ; Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Đã xem: 3946 lượt / Tải về: 271 lượt

Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
10/06/2013
43 Công văn về việc điều chỉnh thời gian thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013 (kèm theo Thông báo về việc điều chỉnh chương trình làm việc của Đoàn thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2013 tại UBND thành phố Hội An)
Số/Ký hiệu: 08/TTra ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 7604 lượt / Tải về: 417 lượt

Công văn số 08/TTra ngày 04/5/2013 của Sở Nội vụ về việc điều chỉnh thời gian thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013
04/05/2013
44 Thông báo chương trình làm việc của Đoàn Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013 tại UBND TP Hội An
Số/Ký hiệu: 42 /TB-ĐTTKT ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 5913 lượt / Tải về: 337 lượt

Thông báo số 42/TB-ĐTTKT ngày 13/3/2013 của Sở Nội vụ tỉnh về chương trình làm việc của Đoàn Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013 tại UBND TP Hội An
13/03/2013
45 Thông báo chương trình làm việc của Đoàn Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013 tại UBND huyện Tiên Phước
Số/Ký hiệu: 41 /TB-ĐTTKT ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 4161 lượt / Tải về: 62 lượt

Thông báo số 41/TB-ĐTTKT ngày 13/3/2013 của Sở Nội vụ tỉnh về chương trình làm việc của Đoàn Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013 tại UBND huyện Tiên Phước
13/03/2013
46 Quyết định về việc thành lập Đoàn Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013 tại UBND TP Hội An
Số/Ký hiệu: 39 /QĐ-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 19393 lượt / Tải về: 2552 lượt

Quyết định số 39 /QĐ-SNV ngày 13/3/2013 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thành lập Đoàn Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013 tại UBND TP Hội An
13/03/2013
47 Quyết định về việc thành lập Đoàn Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013 tại UBND huyện Tiên Phước
Số/Ký hiệu: 40 /QĐ-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3477 lượt / Tải về: 41 lượt

Quyết định số 40/QĐ-SNV ngày 13/3/2013 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thành lập Đoàn Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013 tại UBND huyện Tiên Phước
13/03/2013
48 Thông báo Chương trình, nội dung,thời gian kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh
Số/Ký hiệu: 186 /TB-TKT ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 4867 lượt / Tải về: 172 lượt

Thông báo số 186 /TB-TKT ngày 11/3/2013 của Sở Nội vụ tỉnh về Chương trình, nội dung,thời gian kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh
11/03/2013
49 Thông báo Lịch Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013
Số/Ký hiệu: 02 /TB-TT ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 7793 lượt / Tải về: 831 lượt

Thông báo số 02/TB-SNV ngày 26/02/2013 của Sở Nội vụ tỉnh về Lịch Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013
26/02/2013
50 Nghị định 90 CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ
Số/Ký hiệu: 90/2012/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 3094 lượt / Tải về: 121 lượt

Nghị định 90 CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ
05/11/2012
51 Công văn của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả xử lý kỷ luật sau thanh tra, kiểm toán theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 5014 /UBND- NC ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3753 lượt / Tải về: 156 lượt

Công văn số 5014 /UBND- NC ban hành ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả xử lý kỷ luật sau thanh tra, kiểm toán theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (kèm theo Mẫu Báo cáo kết quả xử lý CT 33)
28/12/2012
52 Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2013
Số/Ký hiệu: 200/QĐ-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3631 lượt / Tải về: 170 lượt

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2013
15/12/2012
53 Kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2012
Số/Ký hiệu: 4814/UBND-NC ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 2016 lượt / Tải về: 15 lượt

Kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2012
14/12/2012
54 Hướng dẫn kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2012 (Thanh tra tỉnh)
Số/Ký hiệu: 564/TTT-NV4 ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 2156 lượt / Tải về: 37 lượt

Hướng dẫn kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2012 (Thanh tra tỉnh)
14/12/2012
55 Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013
Số/Ký hiệu: 39 /KH-TT ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 7945 lượt / Tải về: 966 lượt

Kế hoạch số 39/KH-TT ngày 04/12/2012 của Sở Nội vụ về việc Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013
04/12/2012
56 Thông tư 02 của Thanh tra CP quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyển, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Số/Ký hiệu: 02/2012/TT-TTCP ; Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Đã xem: 2916 lượt / Tải về: 57 lượt

Thông tư 02 của Thanh tra CP quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyển, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng
13/07/2012
57 Nghị định của Chính phủ Quy định về Thanh tra viên và Cộng tác viên thanh tra.
Số/Ký hiệu: 97/2011/NĐ-CP ; Người ký: Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 3622 lượt / Tải về: 91 lượt

Nghị định của Chính phủ Quy định về Thanh tra viên và Cộng tác viên thanh tra.
21/10/2011
58 Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.
Số/Ký hiệu: 86/2011/NĐ-CP ; Người ký: Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 1823 lượt / Tải về: 3 lượt

Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.
22/09/2011
59 Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ban hành ngày 08/8/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 37/2007/nđ-cp ngày 09 tháng 3 năm 2007 của chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
Số/Ký hiệu: 68/2011/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 4398 lượt / Tải về: 432 lượt

Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ban hành ngày 08/8/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 37/2007/nđ-cp ngày 09 tháng 3 năm 2007 của chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
08/08/2011
60 Luật của Quốc hội khóa 12 ban hành Luật Thanh tra.
Số/Ký hiệu: 56/2010/QH12 ; Người ký: Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng
Đã xem: 2224 lượt / Tải về: 36 lượt

Luật của Quốc hội khóa 12 ban hành Luật Thanh tra.
15/11/2010