Công tác thanh tra
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 70 items in 4 pages
41 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
Số/Ký hiệu: 08/2013/TT-TTCP ; Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Đã xem: 3512 lượt / Tải về: 83 lượt

Thông tư của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
31/10/2013
42 Thông báo số 1128/TB-SNV ngày 16/10/2013 của Sở Nội vụ về chương trình, nội dung, thời gian thanh tra của Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1128/TB-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4233 lượt / Tải về: 68 lượt

Thông báo chương trình, nội dung, thời gian thanh tra của Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Quảng Nam
16/10/2013
43 Công văn 3420/UBND-NC ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thanh tra công tác nội vụ
Số/Ký hiệu: 3420/UBND-NC ; Người ký: Nguyễn Ngọc Truyền
Đã xem: 4374 lượt / Tải về: 44 lượt

Về việc thanh tra công tác nội vụ
09/09/2013
44 Công văn số 389/TTBNV-P2 ngày 04/9/2013 của Bộ Nội vụ về việc chuẩn bị tiến hành thanh tra
Số/Ký hiệu: 389/TTBNV-P2 ; Người ký: Nguyễn Hữu Tuấn
Đã xem: 4340 lượt / Tải về: 50 lượt

Về việc chuẩn bị tiến hành thanh tra
04/09/2013
45 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
Số/Ký hiệu: 78/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 3126 lượt / Tải về: 34 lượt

Về minh bạch tài sản, thu nhập
17/07/2013
46 Nghị định 59/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
Số/Ký hiệu: 59/2013/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 7368 lượt / Tải về: 397 lượt

Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
17/06/2013
47 Thông tư Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
Số/Ký hiệu: 03/2013/TT-TTCP ; Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Đã xem: 5151 lượt / Tải về: 272 lượt

Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
10/06/2013
48 Công văn về việc điều chỉnh thời gian thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013 (kèm theo Thông báo về việc điều chỉnh chương trình làm việc của Đoàn thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2013 tại UBND thành phố Hội An)
Số/Ký hiệu: 08/TTra ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 9443 lượt / Tải về: 466 lượt

Công văn số 08/TTra ngày 04/5/2013 của Sở Nội vụ về việc điều chỉnh thời gian thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013
04/05/2013
49 Thông báo chương trình làm việc của Đoàn Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013 tại UBND TP Hội An
Số/Ký hiệu: 42 /TB-ĐTTKT ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 7728 lượt / Tải về: 388 lượt

Thông báo số 42/TB-ĐTTKT ngày 13/3/2013 của Sở Nội vụ tỉnh về chương trình làm việc của Đoàn Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013 tại UBND TP Hội An
13/03/2013
50 Thông báo chương trình làm việc của Đoàn Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013 tại UBND huyện Tiên Phước
Số/Ký hiệu: 41 /TB-ĐTTKT ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 5530 lượt / Tải về: 72 lượt

Thông báo số 41/TB-ĐTTKT ngày 13/3/2013 của Sở Nội vụ tỉnh về chương trình làm việc của Đoàn Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013 tại UBND huyện Tiên Phước
13/03/2013
51 Quyết định về việc thành lập Đoàn Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013 tại UBND TP Hội An
Số/Ký hiệu: 39 /QĐ-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 21174 lượt / Tải về: 2583 lượt

Quyết định số 39 /QĐ-SNV ngày 13/3/2013 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thành lập Đoàn Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013 tại UBND TP Hội An
13/03/2013
52 Quyết định về việc thành lập Đoàn Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013 tại UBND huyện Tiên Phước
Số/Ký hiệu: 40 /QĐ-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4597 lượt / Tải về: 45 lượt

Quyết định số 40/QĐ-SNV ngày 13/3/2013 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thành lập Đoàn Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013 tại UBND huyện Tiên Phước
13/03/2013
53 Thông báo Chương trình, nội dung,thời gian kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh
Số/Ký hiệu: 186 /TB-TKT ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 6363 lượt / Tải về: 181 lượt

Thông báo số 186 /TB-TKT ngày 11/3/2013 của Sở Nội vụ tỉnh về Chương trình, nội dung,thời gian kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh
11/03/2013
54 Thông báo Lịch Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013
Số/Ký hiệu: 02 /TB-TT ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 10303 lượt / Tải về: 1039 lượt

Thông báo số 02/TB-SNV ngày 26/02/2013 của Sở Nội vụ tỉnh về Lịch Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013
26/02/2013
55 Nghị định 90 CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ
Số/Ký hiệu: 90/2012/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Đã xem: 4499 lượt / Tải về: 129 lượt

Nghị định 90 CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ
05/11/2012
56 Công văn của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả xử lý kỷ luật sau thanh tra, kiểm toán theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 5014 /UBND- NC ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 5075 lượt / Tải về: 166 lượt

Công văn số 5014 /UBND- NC ban hành ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả xử lý kỷ luật sau thanh tra, kiểm toán theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (kèm theo Mẫu Báo cáo kết quả xử lý CT 33)
28/12/2012
57 Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2013
Số/Ký hiệu: 200/QĐ-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 4866 lượt / Tải về: 171 lượt

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2013
15/12/2012
58 Kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2012
Số/Ký hiệu: 4814/UBND-NC ; Người ký: Lê Phước Thanh
Đã xem: 3171 lượt / Tải về: 15 lượt

Kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2012
14/12/2012
59 Hướng dẫn kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2012 (Thanh tra tỉnh)
Số/Ký hiệu: 564/TTT-NV4 ; Người ký: Phan Việt Cường
Đã xem: 3325 lượt / Tải về: 37 lượt

Hướng dẫn kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2012 (Thanh tra tỉnh)
14/12/2012
60 Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013
Số/Ký hiệu: 39 /KH-TT ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 9278 lượt / Tải về: 973 lượt

Kế hoạch số 39/KH-TT ngày 04/12/2012 của Sở Nội vụ về việc Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ năm 2013
04/12/2012

bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ