Công tác thanh tra
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 66 items in 4 pages
21 Quyết định số 241/QĐ-SNV ngày 26/11/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra công tác nội vụ năm 2016 của Sở Nội vụ
Số/Ký hiệu: 241/QĐ-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3163 lượt / Tải về: 78 lượt

Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra công tác nội vụ năm 2016 của Sở Nội vụ
26/11/2015
22 Công văn số 1332 /SNV-TT ngày 10/11/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2015
Số/Ký hiệu: 1332 /SNV-TT ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3408 lượt / Tải về: 116 lượt

Về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2015
10/11/2015
23 Công văn số 1333/SNV-TT ngày 10/11/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo kết quả xử lý kỷ luật sau thanh tra, kiểm toán theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1333/SNV-TT ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2853 lượt / Tải về: 38 lượt

Báo cáo kết quả xử lý kỷ luật sau thanh tra, kiểm toán theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
10/11/2015
24 Công văn số 31/TT ngày 29/7/2015 của Thanh tra Sở Nội vụ về việc chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thanh tra nội vụ năm 2015
Số/Ký hiệu: 31/SNV-TT ; Người ký: Bùi Văn Lý
Đã xem: 2908 lượt / Tải về: 97 lượt

Về việc chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thanh tra nội vụ năm 2015
29/07/2015
25 Công văn số 32/TT ngày 29/7/2015 của Thanh tra Sở Nội vụ về việc chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thanh tra nội vụ năm 2015
Số/Ký hiệu: 32/SNV-TT ; Người ký: Bùi Văn Lý
Đã xem: 2270 lượt / Tải về: 51 lượt

Về việc chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thanh tra nội vụ năm 2015
29/07/2015
26 Công văn số 28/SNV-TT ngày 26/6/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thanh tra nội vụ năm 2015
Số/Ký hiệu: Số 28/SNV-TT ; Người ký: Bùi Văn Lý
Đã xem: 2496 lượt / Tải về: 95 lượt

Về việc chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thanh tra nội vụ năm 2015
26/06/2015
27 Quyết định số 322/QĐ-SNV ngày 12/12/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam phê duyệt Kế hoạch thanh tra công tác nội vụ năm 2015 của Sở Nội vụ
Số/Ký hiệu: 322/QĐ-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2333 lượt / Tải về: 48 lượt

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra công tác nội vụ năm 2015 của Sở Nội vụ
12/12/2014
28 Công văn số 1380/SNV-TT ngày 10/11/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo kết quả xử lý kỷ luật sau thanh tra, kiểm toán theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1380/SNV-TT ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2742 lượt / Tải về: 49 lượt

Về việc báo cáo kết quả xử lý kỷ luật sau thanh tra, kiểm toán theo Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
10/11/2014
29 Công văn số 1383/SNV-TT ngày 10/11/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2014
Số/Ký hiệu: 1383/SNV-TT ; Người ký: Bùi Công Hai
Đã xem: 2813 lượt / Tải về: 99 lượt

Về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2014
10/11/2014
30 Thông báo số 07/TT-ĐTT ngày 07/5/2014 của Sở Nội vụ về chương trình làm việc của Đoàn thanh tra công tác nội vụ năm 2014 tại UBND huyện Nam Giang (kèm theo Quyết định thành lập Đoàn thanh tra)
Số/Ký hiệu: 07/TT-ĐTT ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 2641 lượt / Tải về: 54 lượt

Thông báo chương trình làm việc của Đoàn thanh tra công tác nội vụ năm 2014 tại UBND huyện Nam Giang
07/05/2014
31 Thông báo số 06/TB-ĐTT ngày 07/5/2014 của Sở Nội vụ về chương trình làm việc của Đoàn thanh tra công tác nội vụ năm 2014 tại UBND huyện Thăng Bình (kèm theo Quyết định thành lập Đoàn thanh tra)
Số/Ký hiệu: 06/TB-ĐTT ; Người ký: Trần Ngọc Hòa
Đã xem: 2644 lượt / Tải về: 26 lượt

Thông báo chương trình làm việc của Đoàn thanh tra công tác nội vụ năm 2014 tại UBND huyện Thăng Bình (kèm theo Quyết định thành lập đoàn thanh tra)
07/05/2014
32 Quyết định số 212/QĐ-SNV ngày 13/12/2013 của Sở Nội vụ Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2014
Số/Ký hiệu: 212/QĐ-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2169 lượt / Tải về: 39 lượt

Quyết định số Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2014
13/12/2013
33 Công văn số 1312/SNV-TTr ngày 26/11/2013 của Sở Nội vụ kèm theo Đề cương hướng dẫn báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 1312/SNV-TTr ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 2820 lượt / Tải về: 33 lượt

Công văn kèm theo Đề cương hướng dẫn báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh
26/11/2013
34 Công văn số 1275/SNV-TT ngày 20/11/2013 của Sở Nội vụ về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2013
Số/Ký hiệu: 1275/NSV-TT ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3172 lượt / Tải về: 123 lượt

Về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2013
20/11/2013
35 Công văn số 1261/SNV-TTr ngày 18/11/2013 của Sở Nội vụ về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1261/SNV-TTr ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3173 lượt / Tải về: 20 lượt

Về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ
18/11/2013
36 Công văn số 524/TTT-NV4 ngày 13/11/2013 của Thanh tra tỉnh về việc hướng dẫn kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013 (Biểu thống kê báo cáo, Mẫu thống kê tài sản thu nhập và các Phụ lục kèm theo)
Số/Ký hiệu: 524/TTT-NV4 ; Người ký: Phan Tấn Nghị
Đã xem: 4421 lượt / Tải về: 379 lượt

Công văn số 524/TTT-NV4 ngày 13/11/2013 của Thanh tra tỉnh về việc hướng dẫn kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013 (Biểu thống kê báo cáo, Mẫu thống kê tài sản thu nhập và các Phụ lục kèm theo)
13/11/2013
37 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
Số/Ký hiệu: 08/2013/TT-TTCP ; Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Đã xem: 2309 lượt / Tải về: 83 lượt

Thông tư của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
31/10/2013
38 Thông báo số 1128/TB-SNV ngày 16/10/2013 của Sở Nội vụ về chương trình, nội dung, thời gian thanh tra của Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1128/TB-SNV ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 3136 lượt / Tải về: 66 lượt

Thông báo chương trình, nội dung, thời gian thanh tra của Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Quảng Nam
16/10/2013
39 Công văn 3420/UBND-NC ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thanh tra công tác nội vụ
Số/Ký hiệu: 3420/UBND-NC ; Người ký: Nguyễn Ngọc Truyền
Đã xem: 3252 lượt / Tải về: 43 lượt

Về việc thanh tra công tác nội vụ
09/09/2013
40 Công văn số 389/TTBNV-P2 ngày 04/9/2013 của Bộ Nội vụ về việc chuẩn bị tiến hành thanh tra
Số/Ký hiệu: 389/TTBNV-P2 ; Người ký: Nguyễn Hữu Tuấn
Đã xem: 3233 lượt / Tải về: 49 lượt

Về việc chuẩn bị tiến hành thanh tra
04/09/2013