Thi đua khen thưởng
Loại văn bản: Hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 359/HD-SNV
Ngày ban hành: 26/04/2013
Người ký: Nguyễn Phước Tuân
Ngày hiệu lực: 26/04/2013
Hướng dẫn xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Hướng dẫn số 359/HD-SNV ngày 26/4/2013 của Sở Nội vụ tỉnh về xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 8638 lượt ]Quay lại