Thi đua khen thưởng
Loại văn bản: Hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 42/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 15/04/2010
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 15/04/2010
Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15/4/2010 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: Nghi_dinh_42_2010_ND_CP_cua_Chinh_phu.doc Dung lượng: 324.5 Kb [ Tải về 14370 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15/4/2010 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 53334 lượt ]Quay lại


Hình ảnh có liên quan


Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ