Thi đua khen thưởng
Loại văn bản: Hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Số/Ký hiệu: 02/2011/TT-BNV
Ngày ban hành: 24/01/2011
Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày hiệu lực: 24/01/2011
Thông tư số 02/2011/TT-BNV ban hành ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: Thong_tu_02_2011_cua_Bo_Noi_vu.doc Dung lượng: 155.5 Kb [ Tải về 3737 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Thông tư số 02/2011/TT-BNV ban hành ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 16971 lượt ]Quay lại
Chế độ chính sách
Hệ thống quản lý

Quản lý Nhà nướcLIÊN KẾT WEBSITEĐĂNG NHẬP
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ