Thi đua khen thưởng
Loại văn bản: Hướng dẫn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 71/2011/TT-BTC
Ngày ban hành: 24/05/2011
Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày hiệu lực: 24/05/2011
Thông tư số 71/2011/TT-BTC ban hành ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng theo nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: Thong_tu71_2011_cua_Bo_Tai_Chinh.doc Dung lượng: 63.5 Kb [ Tải về 3924 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Thông tư số 71/2011/TT-BTC ban hành ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng theo nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 18972 lượt ]Quay lại
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ