Thi đua khen thưởng
Loại văn bản: Quy trình
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 25/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày hiệu lực: 29/10/2010
Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ban hành ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: Quyet_dinh_so_25_2010_cua_UBND_tinh_Quang_Nam.doc Dung lượng: 145 Kb [ Tải về 974 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ban hành ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 8924 lượt ]Quay lại
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ