Thi đua khen thưởng
Loại văn bản: Hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 391/HD-SNV
Ngày ban hành: 20/06/2011
Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Ngày hiệu lực: 20/06/2011
Hướng dẫn số 391/HD-SNV ban hành ngày 20/6/2011 của Sở Nội vụ tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 và Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: Huong_dan_391_cua_So_Noi_vu_tinh_Quang_Nam.doc Dung lượng: 132.5 Kb [ Tải về 319 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Hướng dẫn số 391/HD-SNV ban hành ngày 20/6/2011 của Sở Nội vụ tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 và Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 5238 lượt ]Quay lại
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ