Thi đua khen thưởng
Loại văn bản: Hướng dẫn
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 25/HD-TĐKT
Ngày ban hành: 14/06/2011
Người ký: HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƯỞNG
Ngày hiệu lực: 14/06/2011
Hướng dẫn số 25/HD-TĐKT ban hành ngày 14/6/2011 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh về tổ chức hoạt động, chấm điểm thi đua, bình xét khen thưởng Cụm, Khối thi đua của tỉnh
Còn hiệu lực
Tập tin văn bản: Huong_dan_so_25_cua_Hoi_dong_TDKT_tinh_Quang_Nam.doc Dung lượng: 347 Kb [ Tải về 416 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Hướng dẫn số 25/HD-TĐKT ban hành ngày 14/6/2011 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh về tổ chức hoạt động, chấm điểm thi đua, bình xét khen thưởng Cụm, Khối thi đua của tỉnh


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 6677 lượt ]Quay lại
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ